REKLAMA
REKLAMA

CZWARTEK: Sesja budżetowa powiatu sanockiego (PROJEKT, PORZĄDEK OBRAD)

W dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 48. Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2.Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2016 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 29.440 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 982.663 zł)

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów kolejowych.

15. Debata nad uchwałą budżetową na 2018 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie Uchwały Nr VI/24/2017 z dnia 30.11.2017r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok – pobierz pdf.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2028 (w zał. uchwała Nr VI/23/2017 z dnia 30.11.2017r. RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028).

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Clipboard01

27-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)