REKLAMA
REKLAMA

DYREKTOR SZPITALA: Z powodu braku kadry lekarskiej, dalsze funkcjonowanie oddziałów stało się niemożliwe

Działając imieniem SPZOZ w Sanoku mając na względzie konieczność zapewnienia obiektywnego przekazu opierającego się na przepisach prawnych i zaistniałych faktach, informuję:

Trwające na przestrzeni ostatnich 3 lat problemy kadrowe wewnątrz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, nasiliły się na początku roku 2016. Było, to spowodowane rozwiązaniem umów o pracę przez kilku lekarzy ginekologów. Dodatkowo od dni 4 kwietnia 2016 r. pozostali lekarze odmówili pełnienia dyżurów lekarskich wg. klauzuli opt-out, co uniemożliwiło zapewnienie ciągłości działania oddziału.

Następstwem powyższych okoliczności była konieczność wystąpienia Dyrekcji SPZOZ w Sanoku do Wojewody Podkarpackiego (zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności Szpitala Specjalistycznego w Sanoku w zakresie Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego oraz Noworodków. Zawieszenie przedmiotowych działalności trwało od 4.04.2016 do 3.05.2016 oraz od 23.05.2016 do 22.11.2016 tj. przez maksymalny 6-miesięczny okres, dopuszczany przez ustawę o działalności leczniczej.

Równocześnie w związku z powstałą nadzwyczajną sytuacją podejmowane były wielokierunkowe działania mające na celu utrzymanie pracy przedmiotowego oddziału.

henrykprzybycien

W tym celu SPZOZ w Sanoku przeprowadził 9 konkursów na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ginekologów. Konkursy w zakresie pozyskania nowych lekarzy oraz koncepcja przejścia zatrudnionych lekarzy w SPZOZ-ie na taką formę zatrudnienia jak umowa cywilno-prawna, bardziej elastyczna i lepiej płatna w przedmiocie normalnej ordynacji ani też dyżurów lekarskich nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Niezależnie od prowadzonych postępowań konkursowych SPZOZ w Sanoku w okresie od lipca do października prowadził także (powtarzany wielokrotnie) na stronie internetowej www.zozsanok.pl nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz zamieszczał ogłoszenia o zatrudnieniu lekarzy ginekologów w dowolnej formie (umowa o pracę lub kontraktowa). Na przedmiotowe ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta.

Ponadto równolegle z zamieszczanymi ogłoszeniami Dyrekcja prowadziła indywidualne, bezpośrednie rozmowy z lekarzami o specjalności ginekologicznej. Jednocześnie w momencie pozyskania lekarza na stanowisko ordynatora oddziału, część dotychczasowego zespołu lekarskiego zgłosiła, z rożnych powodów, konieczność ograniczenia wymiaru czasu pracy w oddziale. Powstała sytuacja uniemożliwiła ostatecznie uruchomienie oddziału. O prowadzonych działaniach i uwarunkowaniach dotyczących uruchomienia oddziału informowany był także personel zatrudniony w tym oddziale. W takim stanie rzeczy, z powodu braku kadry lekarskiej, dalsze funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego stało się niemożliwe.Z uwagi na wykorzystanie dozwolonego prawem 6-miesięcznego okresu na zawieszenie działalności przedmiotowych oddziałów, następnym krokiem proceduralnym, do którego Dyrekcja SPZOZ w Sanoku była zobowiązana (art. 107 ust. 1 ustawy o dzielności leczniczej), to wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego z rejestru podmiotów leczniczych. Wykreślenie nastąpiło z dniem 9 grudnia 2016 r.

Henryk Przybycień
dyrektor SPZOZ w Sanoku

oswiadczenie_sp_zoz

15-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)