REKLAMA
REKLAMA

DYREKTOR SZPITALA: Z powodu braku kadry lekarskiej, dalsze funkcjonowanie oddziałów stało się niemożliwe

Działając imieniem SPZOZ w Sanoku mając na względzie konieczność zapewnienia obiektywnego przekazu opierającego się na przepisach prawnych i zaistniałych faktach, informuję:

Trwające na przestrzeni ostatnich 3 lat problemy kadrowe wewnątrz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, nasiliły się na początku roku 2016. Było, to spowodowane rozwiązaniem umów o pracę przez kilku lekarzy ginekologów. Dodatkowo od dni 4 kwietnia 2016 r. pozostali lekarze odmówili pełnienia dyżurów lekarskich wg. klauzuli opt-out, co uniemożliwiło zapewnienie ciągłości działania oddziału.

Następstwem powyższych okoliczności była konieczność wystąpienia Dyrekcji SPZOZ w Sanoku do Wojewody Podkarpackiego (zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności Szpitala Specjalistycznego w Sanoku w zakresie Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego oraz Noworodków. Zawieszenie przedmiotowych działalności trwało od 4.04.2016 do 3.05.2016 oraz od 23.05.2016 do 22.11.2016 tj. przez maksymalny 6-miesięczny okres, dopuszczany przez ustawę o działalności leczniczej.

Równocześnie w związku z powstałą nadzwyczajną sytuacją podejmowane były wielokierunkowe działania mające na celu utrzymanie pracy przedmiotowego oddziału.

henrykprzybycien

W tym celu SPZOZ w Sanoku przeprowadził 9 konkursów na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ginekologów. Konkursy w zakresie pozyskania nowych lekarzy oraz koncepcja przejścia zatrudnionych lekarzy w SPZOZ-ie na taką formę zatrudnienia jak umowa cywilno-prawna, bardziej elastyczna i lepiej płatna w przedmiocie normalnej ordynacji ani też dyżurów lekarskich nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Niezależnie od prowadzonych postępowań konkursowych SPZOZ w Sanoku w okresie od lipca do października prowadził także (powtarzany wielokrotnie) na stronie internetowej www.zozsanok.pl nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz zamieszczał ogłoszenia o zatrudnieniu lekarzy ginekologów w dowolnej formie (umowa o pracę lub kontraktowa). Na przedmiotowe ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta.

Ponadto równolegle z zamieszczanymi ogłoszeniami Dyrekcja prowadziła indywidualne, bezpośrednie rozmowy z lekarzami o specjalności ginekologicznej. Jednocześnie w momencie pozyskania lekarza na stanowisko ordynatora oddziału, część dotychczasowego zespołu lekarskiego zgłosiła, z rożnych powodów, konieczność ograniczenia wymiaru czasu pracy w oddziale. Powstała sytuacja uniemożliwiła ostatecznie uruchomienie oddziału. O prowadzonych działaniach i uwarunkowaniach dotyczących uruchomienia oddziału informowany był także personel zatrudniony w tym oddziale. W takim stanie rzeczy, z powodu braku kadry lekarskiej, dalsze funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego stało się niemożliwe.Z uwagi na wykorzystanie dozwolonego prawem 6-miesięcznego okresu na zawieszenie działalności przedmiotowych oddziałów, następnym krokiem proceduralnym, do którego Dyrekcja SPZOZ w Sanoku była zobowiązana (art. 107 ust. 1 ustawy o dzielności leczniczej), to wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego z rejestru podmiotów leczniczych. Wykreślenie nastąpiło z dniem 9 grudnia 2016 r.

Henryk Przybycień
dyrektor SPZOZ w Sanoku

oswiadczenie_sp_zoz

15-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)