REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Projekty w sanockim urzędzie pracy oraz zmiany w tegorocznym budżecie podczas sesji w powiecie (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

DZISIAJ: Projekty w sanockim urzędzie pracy oraz zmiany w tegorocznym budżecie podczas sesji w powiecie (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy poniedziałek 30 stycznia zaplanowano sesję rady powiatu. Radni pochylą się między innymi nad uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w nowych projektach oraz zmianach w tegorocznym budżecie. 

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

Zobacz porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z MCXIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (fil)” —projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Podkarpackiego 2014- 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7 2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (111)”- projekty pozakonkursowe, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe”: Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 228.272 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.000 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 146.896 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2017.
14. Informacja na temat rocznej działalności Klastra Przemysłowo-Naukowego Ziemia Sanocka.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad sesji.

powiat

30-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)