REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Blisko 2 mln złotych na oczyszczalnię ścieków w Tyrawie Solnej (ZDJĘCIA)

SANOK, RZESZÓW / PODKARPACIE. 25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, wójt gminy Sanok Anna Hałas, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Sanok Agnieszki Haduch, podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków, w Tyrawie Solnej, która będzie obsługiwała miejscowości: Tyrawa Solna, Mrzygłód, Hłomcza, Łodzina i Dobra. Zakładany całkowity koszt budowy oczyszczalni to ok. 3,8 mln zł z czego przewidywane dofinansowanie wynosić będzie ok. 2 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków zakończy się we wrześniu 2019 roku. Sukcesywnie w miarę możliwości do oczyszczalni przyłączane będą miejscowości, w których, w chwili obecnej, ze środków własnych Gminy Sanok, budowana jest kanalizacja. Na dzień dzisiejszy częściowo wybudowano sieć w Tyrawie Solnej i w Mrzygłodzie. Całkowita wartość budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w „Aglomeracji Mrzygłód” szacowana jest na kwotę ponad 30 mln zł.

Każde dofinansowanie jakie uda nam się zdobyć jest dla nas cenne, dzięki temu możemy odciążyć budżet i wykonać więcej inwestycji, tak aby zapewnić naszym mieszkańcom jak najlepsze warunki bytowe w naszej gminie – cieszy się Anna Hałas, wójt gminy Sanok.

Ku końcowi zbliżają się także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Wujskiem, Załużu i Bykowcach. Prace te realizowane są w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok”. Koszt realizacji inwestycji po zakończonych procedurach przetargowych wynosi ok. 7,1 mln zł z czego dofinansowanie to ok. 4,5 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na realizację inwestycji została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To ważne inwestycje, bo wg dyrektyw unijnych, jeżeli samorządy nie będą stawiać na tego typu inwestycje, muszą się liczyć w przyszłości z karami – wyjaśnia Anna Hałas.

W ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” budowany jest także wodociąg w miejscowości Płowce. Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 5,8 km oraz przyłączy wodociągowych o dł. ok. 745 m. Przewiduje się, że dzięki realizacji inwestycji 70 budynków zostanie podłączone do sieci i mieszkańcy będą mogli bez przeszkód korzystać z wody miejskiej.

scieki1

Myślę, że zabezpieczenie mieszkańcom dostępu do zdrowej wody pitnej to jest bardzo ważne przedsięwzięcie – informuje Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok.

Gmina Sanok realizuje także inwestycje finansowane ze środków własnych. Tak jest m.in. w Jurowcach, gdzie zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej. Wybudowano ok. 10 km sieci na łączną kwotę ok. 1 mln zł. W Jurowcach popłynie woda w 90 budynkach. Dostęp do miejskiej wody zyskają także mieszkańcy Stróży Małych, gdzie prace nad wodociągiem zbliżają się ku końcowi. W tej niewielkiej miejscowości wybudowano ok. 7 km sieci za kwotę ok. 640 tyś. zł.

Pomimo zaawansowanych prac nad budową wodociągów i kanalizacji w kilku naszych miejscowościach sukcesywnie przygotowujemy dokumentację dla pozostałych sołectw. Obecnie projektujemy sieć kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach oraz sieć wodociągową w Strachocinie, Pakoszówce, Sanoczku i części Prusieka, Czerteża i Zabłociec – dodaje Łukasz Mendyka kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Część unijnych pieniędzy na inwestycje wodno-ściekowe, przeznaczona jest dla miejscowości znajdujących się w dużych aglomeracjach tak jest m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dlatego też gminy wiejskie mają do nich utrudniony dostęp. Pomimo ograniczonych możliwości Gmina Sanok korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe.

źródło: Gmina Sanok

28-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)