REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy” oraz „Natura łączy” z pozytywną oceną międzynarodowej komisji

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Koncepcje wniosków Gminy Sanok pozytywnie ocenione przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina i  rekomendowane do II etapu procedury aplikacyjnej.


14 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 162 projekty.

Na liście ocenionych pozytywnie znalazły się dwa wnioski Gminy Sanok i partnerskiego miasta Borysław:

1. „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy” (Oil cradle of Europe: the forgotten history Poland and Ukrainie). Główne zadania: budowa infrastruktury chroniącej i promującej dziedzictwo kulturowe – nadanie Izbie Regionalnej w Strachocinie funkcji muzealnych i konferencyjnych poprzez remont i wyposażenie; badania historyczne naftowych regionów Polski i Ukrainy (m.in. wyjazdy i wizyty, e-katalog, podręcznik i materiały informacyjne, seminaria i szkolenia); festiwale w Gminie Sanok i Borysławiu; promocja projektu (strona www, aplikacja mobilna, album, 2 konferencje, materiały konferencyjne).

2. „Natura łączy – rozwój Gminy Sanok oraz miasta Borysław w oparciu o zasoby naturalne” (Nature connects – development of Sanok Commune and City of Boryslav based on natural resources). Główne zadania: rozbudowane sieci kanalizacyjnej w Tyrawie Solnej i Mrzygłodzie; budowa ścieżki turystycznej i utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów w pobliżu źródeł solankowych w Tyrawie Solnej, badania naukowe u obu partnerów; konferencje popularno-naukowe i materiały konferencyjne; szkolenia personelu; szkolenia dla przedsiębiorców; wizyty studyjne; wspólne akcje: społeczna i promocyjna (w tym materiały edukacyjne i promocyjne, aplikacja interaktywna, strona internetowa, film promocyjny, tablice informacyjne, gabloty).

Celem ogólnym obu projektów jest wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy partnerów służące poprawie atrakcyjności pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wykorzystywania historycznych i przyrodniczych potencjałów.

Termin składania pełnych wniosków przez Gminę Sanok do WST to koniec maja, zaś decyzje o wyborze projektów zapadną na jesieni 2017 r.

Wójt gminy Sanok Anna Hałas skomentowała zaistniały fakt w następujących słowach:

– Oba projekty są bardzo ważne dla społeczności lokalnej gminy Sanok, a ich wpływ na rozwój regionu nieoceniony.

Utworzona w 1992 r. Regionalna Izba Pamięci funkcjonowała jako inicjatywa całkowicie społeczna, a zbiór eksponatów powstał z pomysłu mieszkańca Strachociny Stanisława Piotrowskiego. Projekt „Naftowa kolebka Europy …” wpisuje się w historię miejscowości i jej mieszkańców, którzy bardzo długo zabiegali o  reaktywację i nadanie nowych funkcji Izby Pamięci.

Projekt „Natura łączy…” odwołuje się do zasobów przyrodniczych Gminy Sanok (Natura 2000 Rzeka San, Park Krajobrazowy Gór Słonnych i źródła solankowe), które wymagają zarówno pieczołowitej ochrony jak i mądrej i wyważonej promocji. Skoordynowanie działań związanych z ochroną dziedzictwa naturalnego oraz optymalizacja wykorzystania walorów przyrodniczych jest naszym priorytetem. Zarówno budowa sieci kanalizacji jak i infrastruktury turystycznej poprawi jakość życia mieszkańców i przyciągnie turystów.

UG Sanok

17-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook