REKLAMA
REKLAMA

Gmina Sanok otrzymała 38,5 tys. złotych na rewitalizację. Etap diagnostyczny zakończony (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.


Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%). Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz technicznej dla wybranych obszarów gminy.

Do tej pory przeprowadzono etap diagnostyczny, który obejmował analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców. W wyniku badania ankietowego wpłynęło ponad 400 ankiet. Analiza danych z UG Sanok, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz z ankiet posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Kryteria wyboru obszaru nie są dowolne, a określają je szczegółowe wytyczne. W Gminie Sanok jako obszar rewitalizacji zostały wyznaczone następujące miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż.

Aktualnie zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Spotkania odbyły się w miejscowościach: Markowce, Srogów Górny, Mrzygłód i Załuż, a wzięło w nich udział 105 mieszkańców. Spotkania prowadził Pan Kazimierz Szkudlarek, przedstawiciel firmy SkyZoom Marketing, wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji.

DSC_0349

Tematem spotkań były następujące zagadnienia:

 • Obszar w stanie kryzysowym,
 • Obszar zdegradowany,
 • Obszar rewitalizacji,
 • Wyniki diagnozy,
 • Analiza SWOT ( w formie warsztatów),
 • Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy),
 • Planowane uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy).

Przybyli na spotkania mieszkańcy brali czynny udział w dyskusji, zgłaszali problemy jakie zauważają w swojej okolicy oraz dokonali analizy SWOT swoich miejscowości. Zgłaszane zadania dotyczyły spraw infrastrukturalnych, komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych. Wszystkie zostały spisane i będą wykorzystane podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023.

W ramach zadań można było kwalifikować wydatki związane z:

 • uporządkowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych,
 • zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze,
 • dostosowaniem istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,
 • projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi itp.

Zgłaszane zadania w ramach programu musiały być podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz podnosić jakość życia mieszkańców.

Ważnym jest fakt, że lokalni liderzy oraz mieszkańcy wzięli aktywny udział we wspólnym tworzeniu programu Rewitalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w ilości wypełnionych ankiet i ilości zgłoszonych zadań. Bardzo dziękuję radnym i sołtysom z miejscowości objętych obszarem rewitalizacji za czynną pomoc w zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych, a mieszkańcom za liczny w nich udział. To, że na spotkaniach pojawili się licznie mieszkańcy, a w tym przedstawiciele grupy przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskazuje na fakt, że mamy bardzo aktywną i zaangażowaną w rozwój lokalny społeczność – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Gotowy Program Rewitalizacji musi zostać przyjęty uchwałą Rady Gminy i pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

materiały nadesłane

10-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)