REKLAMA
REKLAMA

INTERWENCJA: Niebezpieczny plac zabaw w Zagórzu? SANEPID: „Może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi”

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Plac zabaw przy osiedlu bloków na Nowym Zagórzu, według rodziców dzieci, które z niego korzystają, pozostawia wiele do życzenia. Niewymieniany piasek w piaskownicy, uszkodzone instalacje do zabawy, zniszczone ogrodzenie stwarzające zagrożenie dla najmłodszych. Rodzice postanowili interweniować i zwrócili się do redakcji z prośbą o pomoc.

W obszernej informacji jaką otrzymaliśmy, zaniepokojeni rodzice wyliczają wady placu zabaw przy osiedlu bloków na Nowym Zagórzu.

Furtka do placu zabaw jest za ciasna, co grozi uszkodzeniem bądź nawet obcięciem palców dziecka. Już od wielu lat rodzice zgłaszają ten problem, ale mimo to nic się nie zmieniło. W bardzo złym stanie jest pomost drewniany. Wystające fragmenty popękanego drewna i głębokie szczeliny grożą poważnymi urazami. Do tego stary, brudny, w fatalnym stanie piach w piaskownicy, który nie został jeszcze wymieniony, pomimo, że mamy już końcówkę maja – wyliczają.

To nie wszystko. Zwracają uwagę również na uszkodzone i zardzewiałe ogrodzenie placu, zużyte elementy bujane, ostre i pełne drzazg siedziska i ławki czy zardzewiałe śmietniki.

1

O stan placu zapytaliśmy wczoraj w zagórskim urzędzie miejskim, w sanockim sanepidzie oraz w inspektoracie nadzoru budowlanego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku lek. med. Stanisław Kwolek podkreśla, że na stronie PSSE Sanok można odnaleźć poradnik dla administratorów i właścicieli placów zabaw, w którym szczegółowo opisano normy czy sposoby przeprowadzania kontroli.

Warto także dodać, że w związku z tym, że każde urządzenie na placu zabaw jest obiektem małej architektury, odnoszą się do niego przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Artykuł 66.1 mówi:

„W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo 3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku”.

Organem właściwym nakazującym w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości jest właściwy inspektor nadzoru budowlanego. Sanocki inspektorat analizuje ten przypadek.

Inspektorat przeprowadzał w poprzednich latach wielokrotnie kontrole placów zabaw funkcjonujących na terenie powiatu sanockiego. Takiej kontroli został również poddany plac zabaw przy ul. Wolności w Zagórzu, w trakcie której przedłożono do wglądu roczny protokół okresowej kontroli, opracowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Osoba ta w swoim protokole nie wniosła uwag bądź zaleceń co do stanu technicznego – wyjaśnia mgr inż. Stanisław Tabisz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku. – Z informacji uzyskanych od gminy Zagórz wynika, że plac zabaw był poddawany przeglądom technicznym, a  ostatni z nich przeprowadzono w październiku 2016 r. Osoba, która go sporządziła oceniła jego stan techniczny jako dobry, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, nie zaleciła żadnych niezbędnych prac remontowych – kontynuuje inspektor. – Po analizie przesłanych zdjęć została podjęta decyzja o przeprowadzeniu w najbliższym czasie kontroli przedmiotowego placu zabaw. W zależności od jej wyników zostaną podjęte stosowne działania, które doprowadzą do wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń lub do wyłączenia z użytkowania placu zabaw – kwituje Stanisław Tabisz.

32

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami, a nie tylko zamontowane na nim urządzenia.

Przedstawiciele PPIS w Sanoku, po naszej interwencji udali się na wskazany plac zabaw i przeprowadzili kontrolę

Potwierdziła ona, że obiekt może stwarzać niebezpieczeństwo i jest w nieodpowiednim stanie technicznym, w związku powyższym zostanie skierowane pismo do odpowiednich organów w celu podjęcia dalszych działań – mówi lek. med. Stanisław Kwolek, Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Przedstawiciele sanepidu przeprowadzili wczoraj oględziny placu zabaw na osiedlu Nowy Zagórz. Protokół otrzymamy dzisiaj. Usterki na placach pojawiają się między innymi po okresie zimowym, kiedy panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne oddziałują na niektóre elementy infrastruktury miejskiej. Każdą uwagę i zgłoszenie, które przychodzi do nas od mieszkańców ,traktujemy z uwagą i na bieżąco podejmujemy działania – informuje Łukasz Woźniczak, sekretarz w gminie Zagórz.

foto: materiały nadesłane

Interwencja Esanok

25-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)