REKLAMA
REKLAMA

„Mechanik” modernizuje szkołę wzorując się na najlepszych i wykorzystując fundusze unijne (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół nr 2 aktywnie przygotowuje się do wdrożenia, już od przyszłego roku szkolnego, zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zmiany te ukierunkowane są na przeorganizowanie procesu dydaktycznego tak, by efekty kształcenia odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Ponieważ niemiecki system kształcenia zawodowego stawiany jest za wzór w tej dziedzinie, „Mechanik” nawiązał współpracę ze szkołą zawodową z Weilheim k/Monachium i od blisko dwóch lat realizuje z nią różne projekty w ramach programu Erasmus+. Podczas kooperacji następuje wymiana doświadczeń, porównywanie systemów nauczania w obu państwach, tworzone są programy i plany ulepszeń w działaniu szkół. Odbywają się także wymiany nauczycieli – pięć osób z partnerskiej szkoły odwiedzało ZS 2 w październiku 2015 roku, zaś nauczyciele z „Mechanika” byli w Weilheim dwukrotnie – podczas ferii zimowych 2017 dwóch nauczycieli zawodu (kierunki mechaniczne) wzięło udział w job-shadowing (tj. obserwacja pracy innych), natomiast w dniach 6-8 marca 2017 r. kolejnych trzech nauczycieli ZS 2 uczestniczyło w kursie pn. „How effectively motivate students to learn” ( Jak efektywnie motywować uczniów do nauki) oraz w job-shadowing w tej samej szkole. Zajęcia pozwoliły zapoznać sie z wzorcową bazą dydaktyczną szkoły, systemem organizowania kształcenia dualnego oraz sposobami aktywnego włączania się pracodawców w proces kształcenia. W szkole partnerskiej jest kładziony duży nacisk na samodzielność uczniów i przekładanie teorii na praktykę np. uczeń po zapoznaniu się z teorią sam projektuje element, który ma wytworzyć, określa potrzebne materiały, narzędzia itd., a następnie przechodzi do sali z daną maszyną i przystępuje do pracy. Uczniowie realizują również konkretne zamówienia składane w szkole przez okolicznych przedsiębiorców i mieszkańców. Np. przyszli mechanicy, pod okiem nauczyciela, wykonują nawet skomplikowaną naprawę czy obsługę „prawdziwego” samochodu, a przyszli cieśle – elementy pokrycia konkretnego dachu.

zs9

W obecnym systemie kształcenia uczniowie różnych specjalności technikum zazwyczaj doświadczają realnych warunków pracy tylko podczas 4-tygodniowej praktyki zawodowej w trzecim roku nauczania. Dzięki realizowanym w ZS 2 projektom unijnym, poszerza się możliwości uczniów co do wyboru miejsca odbywania obowiązkowej praktyki zawodowej, gdyż spełniając ustalone kryteria, uczniowie wszystkich klas trzecich mogą wybrać wyjazd na praktyki również za granicę. Obecnie realizowane projekty obejmują w sumie 112 uczniów – są to wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji i na Maltę.

Jednak praktyki to za mało – eksperci niemieccy podkreślają , że chodzi o to, aby absolwenci jak najszybciej trafiali na rynek pracy i nabierali doświadczenia zawodowego. Dlatego od ponad dwudziestu lat stosują system dualny – oznacza to jednoczesne nabywanie wiedzy teoretycznej w szkole i praktycznej na stanowisku pracy. Dzięki takiemu zaangażowaniu pracodawców, uczniowie nabywają umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu nowoczesnych technik i technologii stosowanych przez pracodawców. Będą mieli tym samym większe szanse na zatrudnienie.

Równie istotna jest taka organizacja nauki w szkole, aby dawała możliwość szybkiego przełożenia teorii na ćwiczenia praktyczne. Delegowani nauczycieli wrócili z pomysłami na organizację nowych pracowni zawodowych wzorując się na szkole z Weilheilm. Będzie to możliwe dzięki właśnie wdrażanym w ZS 2 trzem projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego beneficjentem jest Powiat Sanocki. „Mechanik” prowadzi działania ukierunkowane na efektywne wykorzystanie przyznanych funduszy.

zs10

Artykuł sponsorowany

17-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: