REKLAMA
REKLAMA

DZIŚ SESJA W MIEŚCIE: Zmiany w nazwach ulic, lokalny transport zbiorowy w mieście i przekształcenia w szkołach

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy wtorek 7 listopada zaplanowano sesję w mieście. Radni pochylą się nad zmianami w nazwach ulic, lokalnym transportem zbiorowym w mieście, zmianami w szkołach i sprzedażą działek w centrum miasta.

Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00. Poniżej porządek:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w graniach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sanoka do realizacji zadania pod nazwą „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2018-2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „ Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” przygotowanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej oznaczonych jako działki nr 1117 o pow. 0,0592 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o pow. użytkowej 300m2 , nr 1119/9 o pow. 0,0365 ha zabudowanej budynkiem byłych szalet miejskich, nr 1124/2 o pow. 0,0128 ha niezabudowanej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sanoka w Dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sanoka w Dzielnicy Błonie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Fundację Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI z siedzibą w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wystąpienia z Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
28. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2016.
29. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2016.
30. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2016.
31. Interpelacje.
32. Wolne wnioski i zapytania.
33. Zamknięcie obrad sesji.

DSC_0865

06-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)