REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie burmistrza Zagórza w sprawie składowiska odpadów w Średniem Wielkiem

Szanowni Mieszkańcy!

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej odnośnie przyszłości składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem, w ślad za niedawno publikowanym oświadczeniem w przedmiotowej sprawie pragnę raz jeszcze podkreślić

, iż Gmina Zagórz nie prowadzi żadnych prac w kierunku rozbudowy składowiska w miejscowości Średnie Wielkie o kolejne kwatery. Obiekt ten przy akceptacji lokalnej społeczności powstał w 2000 r. Do tej pory z czterech zaprojektowanych kwater wybudowano dwie. Ich łączna pojemność została wykorzystana na poziomie ok. 60%., co daje jeszcze ok. 80 000 metrów sześciennych do zagospodarowania umożliwiającego zamknięcie kwatery i jej rekultywację. Instalacja w Średniem Wielkiem została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczną dla zdrowia mieszkańców eksploatację, co potwierdza stały monitoring. W ciągu 17 lat użytkowania tej instalacji nigdy nie przekroczono żadnych norm w zakresie ochrony środowiska. Z tytułu funkcjonowania składowiska do budżetu Gminy Zagórz wpłynęła kwota blisko 4,7 mln zł.

Perspektywy dalszego funkcjonowania tego obiektu zapisano w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w styczniu 2017 r. Ujęta w tym dokumencie ewentualność rozbudowy wspomnianego tu składowiska może nastąpić nie wcześniej niż w roku 2024. Decyzję w tej kwestii podejmować będą władze samorządowe przyszłych kadencji. Akces Gminy Zagórz do WPGO bynajmniej nie był podyktowany altruizmem wobec innych samorządów, ale troską o domowe budżety naszych mieszkańców. Nie uczestnicząc aktywnie w tworzeniu wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego 160 gmin, zagórski samorząd skazywałaby się na rolę biernego petenta zdanego na łaskę lub niełaskę innych podmiotów.

W praktyce oznacza to, że na składowisko w Średniem Wielkiem będą trafiać odpady komunalne z terenu kilkunastu bieszczadzkich gmin obsługiwanych przez stację segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych.

Rada Miejska w Zagórzu podjęła decyzję o współpracy z Gminą Ustrzyki Dolne w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów w Średniem Wielkiem, gmina Zagórz oraz modernizacji stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych”, aby mieć wpływ na koszty unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Jest rzeczą zrozumiałą, że sprawy dotyczące jakości środowiska naturalnego budzą zainteresowanie i kontrowersje. Dlatego też w najbliższym czasie Gmina Zagórz przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego zorganizuje spotkania informacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Ernest Nowak
Burmistrz Zagórza

ZOBACZ TAKŻE:
GMINA ZAGÓRZ: Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie wysypiska. „Nie pozwolimy na to. Będziemy walczyć do końca!” (SONDA, FILM)

24-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)