REKLAMA
STALNEY
REKLAMA

ZAGÓRZ: Owocne partnerstwo ze Słowakami

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Zagórz zrealizuje wspólnie ze słowackimi partnerami dwa mikroprojekty o łącznej wartości ponad 172 tys. euro służące promocji bogatych walorów kulturowych i przyrodniczych regionu polsko – słowackiego pogranicza. Efektami działań projektowych będą m.in. nowoczesne narzędzia do promocji atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenach partnerskich samorządów.

Pierwszy z anonsowanych tu projektów nosi tytuł „Polsko-słowackie podróże w czasie” i będzie realizowany wspólnie z Miastem Medzilaborce. Uzyskał on dofinansowanie z EFRR w kwocie 66 075,60 EUR. Za te środki finansowe zrealizowany zostanie film w formie animacji wykorzystującej technologię 3D, przedstawiający rozwój dziejów Zagórza, ze szczególnym uwzględnieniem wątków wspólnych dla polsko-słowackiego, karpackiego pogranicza. Po stronie słowackiej zostanie zorganizowana rekonstrukcja historyczna działań wojennych z okresu I wojny światowej. Działania po obu stronach granicy mają służyć wyeksponowaniu i wypromowaniu obszarów karpackiego pogranicza Polski i Słowacji wśród mieszkańców i turystów czyniąc je bardziej atrakcyjnym.

„Svidník-Zagórz v aplikácií“ to tytuł drugiego projektu realizowanego przez oba miasta wspólnie  z partnerem wiodącym – Dukla Destination n.o. Zakres projektu obejmuje m.in. przygotowanie innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze transgranicznym, jakim jest aplikacja mobilna. Ten nowoczesny produkt turystyczny będąc nośnikiem informacji o poszczególnych atrakcjach, ma jednocześnie promować rozwój form turystyki inspirowanej różnorodnym i bogatym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu Karpat. Dodatkowymi produktami projektu będą także przewodnik turystyczny z mapą w formie drukowanej w trzech wersjach językowych (polska, słowacka, angielska). W ramach projektu zostaną także wybite okolicznościowe monety przedstawiające główne zabytki zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.  W wypadku tego projektu kwota dofinansowania z EFRR wynosi: 80 409,40 EUR. Dodatkowe 4 729,96 EUR to środki pochodzące z budżetu państwa. Partnerzy projektu wniosą do niego wkład własny w wysokości 9459,94 EUR, co w sumie daje łączny budżet w wysokości 94599,30 EUR. Okres realizacji pierwszego projektu kończy się w maju 2018 r a drugiego we wrześniu 2017.

unnamedUMiG Zagórz

21-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)