REKLAMA
REKLAMA

Przetarg na sprzedaż Osady Domków Turystycznych PTTK Sanok-Biała Góra

SANOK / PODKARPACIE. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pn. Osada Domków Turystycznych PTTK Sanok-Biała Góra. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę należy składać w siedzibie spółki do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zalakowanych kopertach z dopiskiem ”Przetarg-Biała Góra”.

Cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Kupujący pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem praw. Zarząd spółki zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Spółki BSiH PTTK , Sanok ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 46 301 23, 604 177 983 lub 668 847 98.

logo pttk

Artykuł sponsorowany

27-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook