REKLAMA
REKLAMA

REFORMA OŚWIATY W SANOKU: Jedynka i trójka znikną z mapy szkół?

SANOK / PODKARPACIE. W mieście i gminie Sanok trwają intensywne działania związane z budową nowej siatki szkół po zaordynowaniu przez rząd reformy edukacji. Są pierwsze koncepcje, ale na razie nie ma oficjalnych informacji. W środowisku nauczycieli mówi się jednak, że z mapy sanockich gimnazjów może zniknąć G1 i G3, a G2 i G4 mają się przeistoczyć w samodzielne podstawówki.

Tak mówi ustawa

W myśl nowych przepisów, dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których po raz pierwszy rozpoczną naukę uczniowie klas VII w roku 2018 klas VIII. Projekt ustawy przewiduje również stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie rekrutacji do klas I gimnazjum.

Wygaszanie gimnazjów w Sanoku będzie przebiegało w trzech wariantach:

1) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. z mocą ustawy sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową,
2) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową z jednoczesnym włączeniem wygaszanego gimnazjum do szkoły podstawowej.

W takim przypadku dyrektor szkoły podstawowej pozostaje dyrektorem SP do końca swojej kadencji, natomiast dyrektor włączanego gimnazjum do SP z mocy ustawy zostaje wicedyrektorem SP.

Dyrektor SP i G na koniec roku szkolnego odwołują z funkcji kierowniczych podległych mu pracowników. Z początkiem nowego roku dyrektor SP z podległych mu pracowników powołuje na stanowiska kierownicze. Nauczyciele  i pracownicy obsługi SP i Gimnazjum z dniem 1.09. 2017 są już pracownikami SP.

3) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Dyrektor Gimnazjum na koniec roku szkolnego odwołuje z funkcji kierowniczych podległych mu pracowników. Z początkiem nowego roku już dyrektor SP powołuje proponowane osoby na stanowiska kierownicze. Nauczyciele  i pracownicy obsługi gimnazjum z dniem 1.09. 2017 stają się pracownikami SP.

Ponadto, zmianie ulegną dotychczasowe obwody szkół. Obecnie trwają prace związane z ustaleniem granic tych obwodów.

„Dwójka” i „czwórka” zostają?

Piątek jest ostatnim dniem pracy w szkołach przed rozpoczynającymi się w poniedziałek feriami zimowymi.

Wielu nauczycieli z niecierpliwością czeka na jakiekolwiek informacje jeszcze przed przerwą. W środowisku mówi się o tym, że zlikwidowane zostanie Gimnazjum nr 1 i 3, a Gimnazjum nr 2 i 4 staną się samodzielnymi podstawówkami – mówi nasz informator.

Po zmianie przepisów, 6 szkół podstawowych i 4 gimnazja to zbyt duża infrastruktura. Rozważamy scenariusz zakładający zakończenie prowadzenia zajęć szkolnych w budynku G1 i G3, ale nie jest to projekt ostateczny – mówi Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka. – Trwają intensywne działania zmierzające do ustalenia optymalnej sieci szkół. O naszym finalnym pomyśle najpierw poinformujemy radnych.

Jak podaje magistrat, wszystkie zmiany dotyczące sanockiej oświaty są szczegółowo analizowane z dyrektorami szkół i środowiskiem nauczycieli.

Wierzę, że uczniowie odnajdą się w nowych warunkach. Jako włodarze, robimy teraz wszystko, aby zadbać o nauczycieli – dodaje burmistrz.

Ostateczną uchwałę w zakresie zmian w sanockiej oświacie podejmie rada miasta na wniosek burmistrza. Musi to nastąpić nie później niż do końca marca 2017 r.

Pełne ręce roboty mają również pracownicy urzędu gminy. Tutaj także mówi się o pierwszych założeniach, ale na oficjalną wiadomość trzeba poczekać.

Gmina nadzoruje funkcjonowanie czterech gimnazjów. W Dobrej, Niebieszczanach, Strachocinie i Trepczy.

Szczegóły reformy w Sanoku mają być znane w ciągu dwóch tygodni. Do sprawy wrócimy.

01

Budynki Gimnazjum nr 1 (z lewej) i Gimnazjum nr 3 w Sanoku

źródło: Red., Urząd Miasta w Sanoku

13-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)