REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Akcja rewitalizacja! Zgłoś swój projekt

SANOK / PODKARPACIE. Zgłoś obiekt idealny do rewitalizacji i przyczyń się do poprawy jakości życia w Mieście Sanok. Wypełnione formularze można składać do 13 lutego 2017 roku. 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Na obecnym etapie trwają prace nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Planowany termin opublikowania projektu dokumentu to 20 lutego 2017 roku.

Zainteresowanych zachęcamy do składania propozycji zadań poprzez wypełnianie formularza.

Szczególnie prosimy o wskazanie projektów, które będą służyły rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczących:

 • przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
  • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
 • działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 • zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 • modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze).
 • projektów „miękkich” skierowanych do społeczności lokalnej np.:
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują tereny kryzysowe, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć do biura podawczego tut. Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres rozwoj@um.sanok.pl. W tytule prosimy podać: Zgłoszenie Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Osoby do kontaktu:

Gabriela Kondyjowska tel. (13) 46-52-867
Agnieszka Kopańska tel. (32) 326-78-17

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przewidujemy w drugiej połowie lutego, o czym informować będziemy na bieżąco. Zachęcamy do współtworzenia programu rewitalizacji i wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w Mieście Sanok.

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” dokument współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

g

fot. Artur Mycio – timelapse

UM Sanok

27-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)