REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Reforma oświaty wymusiła zmiany lokalowe. Jakie nastąpią w naszym mieście?

SANOK / PODKARPACIE. Gimnazja powoli znikają z polskiej mapy oświaty. Wraz z rewolucją w systemie edukacji, konieczne są zmiany w infrastrukturze szkolnej. Na terenie miasta prowadzone są remonty oraz prace adaptacyjne w poszczególnych budynkach szkół.

W związku z reformą oświatową Gmina Miasta Sanoka pozyskała z Ministerstwa Edukacji Narodowej – z tzw. Rezerwy oświatowej – kwotę 175 200 złotych z przeznaczeniem na remonty i dostosowanie pomieszczeń budynków szkolnych do potrzeb powstałych w wyniku przekształcania szkól gimnazjalnych w szkoły podstawowe.

Powyższa kwota rozdysponowana została na potrzeby szkół:
– Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku – kwota 117 600,- zł – na doposażenie świetlicy szkolnej, zakup mebli i wyposażenia do nowotworzonych klas I, IV i VII oraz remont sanitariatów,
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sanoku – kwota 57 000,- zł – na zakup mebli i wyposażenia nowotworzonych klas I, IV i VII.

Dodatkowo – z własnych środków – wykonano prace związane z przystosowaniem klas dla najmłodszych uczniów, w tym: odnowienie parkietów, odmalowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

W związku z nałożonym od 1.09.2017 roku obowiązkiem objęcia wszystkich dzieci od 3 do 6 lat wychowaniem przedszkolnym, w miesiącu czerwcu b.r. samorząd miasta podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych, zamiejscowych oddziałów przedszkolnych, w budynku dotychczasowego Gimnazjum Nr 1.

Dlatego też – od przeszło dwóch miesięcy trwają wzmożone prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem wolnej części budynku szkoły pod potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku. Koszt przeprowadzonych prac zaplanowano na kwotę około 500 000,-zł

Od 1. września 2017 roku, w związku z wdrażaną reforma oświaty Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku, do której włączone zostały kl. II i III zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1 – mieści się w dwóch budynkach:
– przy ul. Aleja Szwajcarii 5 – gdzie uczą się uczniowie klas I – VII,
– przy ul. Kochanowskiego 2 – naukę pobierają uczniowie – gimnazjalnych klas II i III.

Taka organizacja nauki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 zabezpiecza potrzeby lokalowe, wyposażenie klas i klasopracowni oraz pomoce naukowe dla uczniów szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum, bez konieczności przemieszczania młodzieży „gimnazjalnej” do SP Nr 1.

W kolejności, w latach następnych – sukcesywnie przygotowywane będą klasy i zaplecze dydaktyczne pod potrzeby nowotworzonych klas VII i VIII w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku. Docelowo, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 uczyć się będzie młodzież z dwóch placówek, a budynek – dotychczasowego gimnazjum – zaadaptowany zostanie na ewentualne potrzeby samorządu, w tym; przede wszystkim sanockiej edukacji przedszkolnej.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

15-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)