REKLAMA
REKLAMA

SESJA RADY POWIATU: Rezygnacja Wiceprzewodniczącego, sprawozdanie straży pożarnej za 2016 rok, zmiany w uchwale budżetowej.

SANOK / PODKARPACIE. Rada powiatu zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku za 2016 r. (druk 354).
8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku oraz główne kierunki pracy w 2017 r. (druk 355).
9. Przyjęcie sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku o stanie sanitarno-higienicznym Powiatu Sanockiego za 2016 rok (druk 356).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 9.610 zł) ( druk 357).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.487 zł) ( druk 358).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 50.000 zł) ( druk 359).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego ( druk 360).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.318.377 zł) ( druk 361).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 518.935 zł) ( druk 362).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 22.000 zł) ( druk 363).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku ( druk 364).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego ( druk 365).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (49.667 zł)
( druk 366).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (10.000 zł)
( druk 367).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego
( druk 368).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Sanockiego ( druk 369).
a) Zgłoszenie kandydata do Zarządu przez Starostę
b) Wybór Komisji Skrutacyjnej
c) Przeprowadzenie głosowania tajnego
d) Ogłoszenie wyniku głosowania
23. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego:
a) działka nr 58/ 54 obręb Olchowce (druk 370 a).
b) działka nr 58/ 55 obręb Olchowce (druk 370 b).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad sesji.

rada powiatu

źródło: powiat sanocki

17-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)