REKLAMA
REKLAMA

SESJA RADY POWIATU: Rezygnacja Wiceprzewodniczącego, sprawozdanie straży pożarnej za 2016 rok, zmiany w uchwale budżetowej.

SANOK / PODKARPACIE. Rada powiatu zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku za 2016 r. (druk 354).
8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku oraz główne kierunki pracy w 2017 r. (druk 355).
9. Przyjęcie sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku o stanie sanitarno-higienicznym Powiatu Sanockiego za 2016 rok (druk 356).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 9.610 zł) ( druk 357).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.487 zł) ( druk 358).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 50.000 zł) ( druk 359).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego ( druk 360).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.318.377 zł) ( druk 361).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 518.935 zł) ( druk 362).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 22.000 zł) ( druk 363).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku ( druk 364).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego ( druk 365).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (49.667 zł)
( druk 366).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (10.000 zł)
( druk 367).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego
( druk 368).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Sanockiego ( druk 369).
a) Zgłoszenie kandydata do Zarządu przez Starostę
b) Wybór Komisji Skrutacyjnej
c) Przeprowadzenie głosowania tajnego
d) Ogłoszenie wyniku głosowania
23. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego:
a) działka nr 58/ 54 obręb Olchowce (druk 370 a).
b) działka nr 58/ 55 obręb Olchowce (druk 370 b).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad sesji.

rada powiatu

źródło: powiat sanocki

17-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)