REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ SESJA W MIEŚCIE: O drogach i zmianach w oświacie

SANOK / PODKARPACIE. Na najbliższy czwartek 16 lutego na 14.00 zaplanowano posiedzenie Rady Miasta Sanoka. Radni pochylą się nad uchwałami dotyczącymi dróg, zmian w oświacie oraz zmian w budżecie.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z Powiatem Sanockim w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg o nr G117036R, G117035R, G117012R, P2233R w mieście Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg o nr G117036R, G117035R, G117012R, P2233R w mieście Sanoku” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka w 2017 i 2018 roku środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
17. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.

16-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)