REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: O pomocy finansowej dla gminy Zagórz oraz o dotacjach dla placówek oświatowych

23SANOK / PODKARPACIE. XXX Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Zagórz, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Sanoka obr. Śródmieście udziału w ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działa nr 602 o pow. 0,0044 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Zielonej 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1276/12 o pow. 0,1077 ha oraz nr 1276/4 o pow. 0,1328 ha zabudowana budynkiem byłego przedszkola na rzecz Stowarzyszenia „Świetlik” ul. Matejki 1 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Konopnickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1625/8 o pow. 0,0177 ha stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo przy ul. Kamiennej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 81/2 o pow. 0,0046 ha i 86/2 o pow. 0,0091 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

foto010materiały nadesłane 

fot. archiwum Esanok.pl

 

23-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)