REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: Sprawy budżetowe, te związane z nieruchomościami oraz transportem

SANOK / PODKARPACIE. 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, odbędzie się 46. Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały  budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości działki nr 744 o pow. 0,0144 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiąca własność Danuty i Lesława Demczak na samodzielny lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 50m2 usytuowany w budynku usługowym położonym w Sanoku przy ul. Reymonta 6 C na działce oznaczonej jako działka nr 1357/43 o pow. 0,3118 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Zielnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 668/14 o pow.0,0316 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 668/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu przez Gminę Miasto Rzeszów schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Miasta Sanoka jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku do 2020 roku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 8 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 9 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Sanocki Klub Łyżwiarski GÓRNIK, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

20. Interpelacje.

21. Wolne wnioski i zapytania.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

15-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)