REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja w powiecie. Zmiany budżetowe i personalne w komisjach

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia że w dniu 18 września 2017r. o godz.16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XLIV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 575.087 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 350.000 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.557 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 28.880 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 7.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017 – 2028.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zamknięcie obrad sesji.

286

18-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)