REKLAMA
REKLAMA

SESJA W ZAGÓRZU: Przekształcenia w szkołach, zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki (PORZĄDEK OBRAD)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na dzień 28 listopada (wtorek) 2017 r. zaplanowano 47. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu /DRUK Nr 1/,

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolej /DRUK Nr 2/,

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Porażu /DRUK Nr 3/,

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łukowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łukowem /DRUK Nr 4/,

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czaszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czaszynie /DRUK Nr 5/,

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zahutyniu w osmioletnią Szkołę Podstawową w Zahutyniu /DRUK Nr 6/,

7) w sprawie przystąpienia przez Gminę Zagórz do projektu pn. „Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz” w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 /DRUK Nr 7/,

8) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 /DRUK Nr 8/,

9) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 8 Studium Uwarunkowań i Kieruków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz /DRUK Nr 9/,

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „ŁUKOWE – I” /DRUK Nr 10/,

11) w sprawie nawiązania współpracy transgranicznej z instytucją Podduklianske osvetové stredisko w Svidníku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 /DRUK Nr 11/,

12) w sprawie aplikowania Gminy Zagórz o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Natura bez granic” – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Zagórz na lata 2017 – 2019 /DRUK Nr 12/,

13) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów w Średnim Wielkim, gmina Zagórz oraz modernizacji stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych” /DRUK Nr 13/,

14) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórz /DRUK Nr 14/,

15) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK Nr 15/,

16) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /DRUK Nr 16/,

17) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /DRUK Nr 17/,

18) w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej stanowiącej dochód budżetu Gminy Zagórz za pomocą innego instrumentu płatniczego /DRUK Nr 18/,

19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 19/,

20) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Leskiego /DRUK Nr 20/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

IMG_4457

foto: archiwum Esanok.pl

materiały nadesłane

27-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)