REKLAMA
REKLAMA

SESJA W ZAGÓRZU: Sprawozdanie SP ZOZ, sprawy oświatowe i budżetowe. Publikujemy porządek obrad oraz projekty uchwał

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W najbliższy poniedziałek (29 maja), w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz odbędzie się 42. sesja Rady Miejskiej. w programie m.in. zmiany oświatowe i budżetowe oraz sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Zagórzu za 2016 rok. Publikujemy pełny porządek obrad oraz projekty uchwał.

Poniedziałkową sesję poprzedzą posiedzenia komisji stałych. Posiedzenie Komisji Społeczno-Socjalnej odbędzie się 24 maja, o godz. 9:00, natomiast posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów – 26 maja,o godz. 14.30.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja (poniedziałek) 2017 r. XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 1200 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagórz /DRUK Nr 1 – pobierz pdf/,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach /DRUK Nr 2 – pobierz pdf/,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu za 2016 rok /DRUK Nr 3 – pobierz pdf/,

4) w sprawie aplikowania Gminy Zagórz o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Natura bez granic” – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Zagórz na lata 2017 – 2019 /DRUK Nr 4 – pobierz pdf/,

5) w sprawie aplikowania Gminy Zagórz o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Polsko – ukraińska akademia pożarnicza” – Gmina Zagórz i Chyrów razem na rzecz bezpieczeństwa bez granic oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Zagórz na lata 2017 – 2019 /DRUK Nr 5 – pobierz pdf/,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 6 – pobierz pdf/,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2023 /DRUK Nr 7 – pobierz pdf/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

2374

foto: archiwum Zagorz24.pl

29-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)