REKLAMA
REKLAMA

Trzynastki i nagrody dla urzędników. Czy władza jest hojna?

SANOK / PODKARPACIE. Sprawdziliśmy jakie pieniądze wypłaciły jednostki samorządów terytorialnych za trzynastki i nagrody dla urzędników w 2016 roku. Najmniej nagród wypłacono w gminie Bukowsko, bo zaledwie dwie, ale były to nagrody najwyższe, bo po 4.5 tys. zł. Całkiem pokaźne nagrody otrzymali urzędnicy z Beska, a najmniejsze pracujący w sanockim magistracie i w urzędzie w Komańczy.

Dorota Mękarska

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Do jej otrzymania uprawniony jest pracownik, który czynnie przepracował minimum 6 miesięcy. Dodatkowe wynagrodzenie stanowi 8,5% przychodu brutto. Trzynastki wypłacane są do końca marca danego roku za efektywną pracę w roku poprzednim.

Inaczej jest jeśli chodzi o nagrody. Są one wypłacane na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Nagrody przysługują za „szczególne osiągnięcia w pracy  zawodowej”, ale w praktyce otrzymują je wszyscy pracownicy, w wysokości uzależnionej od czasu pracy, czy zajmowanego stanowiska. To powoduje, że jest to niejako czternasta pensja, a nie nagroda uznaniowa dla wybijających się w pracy osób. W naszych realiach nagrody są też „kołami ratunkowymi” rzucanymi pracownikom odchodzącym na emerytury.

W zeszłym roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała pytania do władz miast na prawach powiatu dotyczące przyznania nagród dla urzędników. Pytano w jakiej wysokości je wypłacano oraz jakie szczególne osiągnięcia uzasadniały ich przyznanie. Z analizy zaprezentowanej przez Watchdog Polska wynika, że nagrody za 2015 rok wahały się od 200 zł brutto do 4,5 tys. zł. Podobna sytuacja jest w powiecie sanockim: nagroda może wynieść kilkaset złotych, ale zdarzają się przypadki, że i kilka tysięcy złotych.

Od dwóch nagród do kilkudziesięciu

Najmniej nagród przyznano w gminie Bukowsko. Otrzymały ja 2 osoby, w tym jedna, która zadeklarowała przejście na emeryturę w 2017 roku. Nagrodzeni podzielili się po równo całkiem godną kwotą 9 .000 zł brutto. Więcej nagród gmina nie wypłacała, bo jak mówi wójt Piotr Błażejowski jej budżet jest skromny. Jeśli zaś chodzi o trzynastki to pula dodatkowego wynagrodzenia w Bukowsku wyniosła 132.300 zł brutto na 36 pracowników, co średnio daje 3.675 zł.

W gminie Komańcza trzynastki  wypłacono 30 osobom na łączną kwotę brutto 91.763,39 zł, co daje średnio 3.056 zł. Natomiast nagrody otrzymali dwaj pracownicy odchodzący na emeryturę oraz urzędnicy z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Ci pierwsi wzięli po 1000 zł, natomiast pozostali od 400 zł do 1.500 zł. W sumie tymi kwotami nagrodzono 26 osób. Najwięcej, bo 12 osobom przyznano nagrodą w wysokości 1.100 zł. Całość daje 24.400 zł brutto.

55.754,52 zł brutto to ogólna kwota trzynastek w gminie Tyrawa Wołoska, co w przeliczeniu na jednego pracownika daje średnio 2.934,45 zł (dla 19 osób).

Jeśli chodzi o nagrody, to w 2016 r. wypłacono je czterem pracownikom. Ogólna kwota nagród to 5.160,00 zł. Były one zróżnicowane od 720,00 zł do 1.540,00 zł. W urzędzie (poza wójtem) zatrudnionych jest 16 osób.

W gminie wiejskiej Sanok trzynastek wypłacono na kwotę 264.608,27 zł brutto dla 74 osób, co daje około 3,5 tys. zł dla jednego pracownika. Nagrody otrzymała mniejsza liczba osób, bo 69 pracowników. Średnio wyniosły one 1.400 zł brutto, ale zostały zróżnicowane. Większość otrzymała po 1.200 zł brutto, a kilka osób, w tym kierownicy i wybijający się pracownicy dostali po 2 tys. zł. brutto.

Nagrody dwa razy do roku

W Urzędzie Gminy w Besku w 2016 roku trzynastka została wypłacona wszystkim pracownikom w ustawowym terminie i ustawowej wysokości. W sumie była to kwota 71.852,68 zł brutto, co w przeliczeniu na jednego pracownika daje średnio 3.781,72 zł brutto. Jeśli zaś chodzi o nagrody to 2016 roku wypłacano je dwukrotnie, a otrzymali je wszyscy pracownicy z wyjątkiem wójta. I tak: w czerwcu wypłacono ich na kwotę 32.000 zł, co daje średnio na jednanego pracownika 1.777,78 zł, ale wysokość została zróżnicowana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W listopadzie nagrody wyniosły 24.000 zł. Średnio na jednego pracownika przypadło 1.333,33 zł, z tym, że tak jak poprzednio wysokość zróżnicowano proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W urzędzie, poza wójtem, zatrudnionych jest, w różnym wymiarze 18 pracowników. Można powiedzieć, że nagrody razem z trzynastką to pokaźny zastrzyk gotówki dla urzędników, poza comiesięcznym wynagrodzeniem.

W gminie Zarszyn nagrody wypłacano dwukrotnie: z okazji Dnia Samorządowca i na koniec 2016 roku. Łącznie 93 pracowników otrzymało 112.300 zł brutto, co daje średnio ponad 1.2 tys. zł na głowę. Nagrody wyniosły od 500 zł do 3.000 zł brutto. W Zarszynie pulę na trzynastki wynoszącą 163.332.31 zł podzielono wśród 46 pracowników, co daje 3.550 zł brutto średnio na osobę. Jest to więc podobny poziom jak w innych gminach. Trochę niższy jest tylko w gminie Komańcza.

Nagrody w Sanoku wcale nie najwyższe

W Urzędzie Miasta w Sanoku w 2016 roku z funduszu płac przyznano w maju nagrody dla wszystkich pracowników. Było to z okazji Dnia Samorządowca. Łącznie to  brutto 65.000 zł, co w porównaniu z gminami wiejskimi nie jest jakąś oszołamiającą kwotą, bo na jednego urzędnika przypada średnio po kilkaset złotych. Innych nagród nie było. Co do trzynastek, to za 2016 rok uprawnionych do jej wypłacenia jest 137 obecnych i byłych pracowników sanockiego magistratu. Przewidziana w budżecie kwota na ten cel wynosi 473.652 zł, brutto, co daje średnio na osobę 3,4 tys. zł. Trzynastka będzie wypłacona do 31 marca.

Warto też dodać, że w oparciu o regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w grudniu ubiegłego roku w sanockim urzędzie przeprowadzono rewaloryzację wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników o 2% brutto. Podwyżka nie dotyczy burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza i skarbnika.

W gminie Zagórz wysokości tzw. trzynastek wypłaconych w zeszłym roku wyniosła: 127.841,52 zł na 44 pracowników, co daje średnio trochę ponad 2.9 tys. zł brutto, co jest najniższą kwotą w gminach.

Natomiast wysokości nagród wypłaconych pracownikom samorządowym to kwota 74.365 zł. Nagrodzono nią 40 pracowników, co na osobę daje średnio ponad 1.800 zł, co jest jednym z wyższych wyników, ale nie najwyższym.

Źródło: P24.PL

01-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)