REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja budżetowa Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. XXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji – sesja budżetowa, odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej tut. Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2017 r.

  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2017r.,
  • przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2017r.,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.

sesja3materiały nadesłane

 

24-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)