REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: O połączeniach kolejowych z Komańczy do Jasła, planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmianach w budżecie na najbliższej sesji

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na najbliższy poniedziałek zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Radni pochylą się między innymi nad uchwałami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego w mieście, udziałem w projekcie wznowienia połączeń kolejowych na trasie Komańcza-Jasło czy zmian w budżecie. Z kolei w najbliższy czwartek będą obradować komisje: finansowa i społeczno-socjalna.

Obrady zaplanowano na poniedziałek 16 października na godzinę 12.00.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza “CENTRUM” – etap I /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Zagórz /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Technicznych Spółka z o .o. z siedzibą w Zagórzu /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie udziału Gminy Zagórz w projekcie wznowienia połączeń kolejowych na trasie Komańcza-Jasło /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie lokalizacji i nadania nazwy przystanku kolejowego „Zagórz Przemysłowy” umiejscowionego w km 113.300/400 /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2025 /DRUK Nr 10/.
5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.

16-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)