REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: O połączeniach kolejowych z Komańczy do Jasła, planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmianach w budżecie na najbliższej sesji

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na najbliższy poniedziałek zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Radni pochylą się między innymi nad uchwałami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego w mieście, udziałem w projekcie wznowienia połączeń kolejowych na trasie Komańcza-Jasło czy zmian w budżecie. Z kolei w najbliższy czwartek będą obradować komisje: finansowa i społeczno-socjalna.

Obrady zaplanowano na poniedziałek 16 października na godzinę 12.00.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza “CENTRUM” – etap I /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Zagórz /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Technicznych Spółka z o .o. z siedzibą w Zagórzu /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie udziału Gminy Zagórz w projekcie wznowienia połączeń kolejowych na trasie Komańcza-Jasło /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie lokalizacji i nadania nazwy przystanku kolejowego „Zagórz Przemysłowy” umiejscowionego w km 113.300/400 /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2025 /DRUK Nr 10/.
5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.

16-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)