REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: O sieci szkół, przedszkolach i drogach gminnych na najbliższej sesji

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na poniedziałek 6 lutego zaplanowano kolejną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Początek obrad o godzinie 8.30.

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (DRUK Nr 1/,
2) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórz oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021/ DRUK Nr 4/,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 /DRUK Nr 6/, 7) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (DRUK Nr 7/,
8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (DRUK Nr 8/,
9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (DRUK Nr 9/, 10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 10/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Gminy Zagórz dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY ZAGÓRZ — I”.

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

clipboard08

06-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)