REKLAMA
REKLAMA

ZARSZYN: Co wieś to podstawówka. Rewolucji w zatrudnieniu nauczycieli nie będzie

ZARSZYN / PODKARPACIE. Do tej pory w gminie Zarszyn funkcjonowało dwa gimnazja. Oba w tych samych budynkach co szkoły podstawowe. Po przekształceniach w sieci szkół niemal we wszystkich miejscowościach na terenie jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonowały podstawówki.

Zgodnie z nowymi przepisami w gminnych sieciach szkól przestaną funkcjonować gimnazja. Samorządy mają dwa lata na ich wygaszenie.

Projekt nowej sieci szkół w gminie Zarszyn od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. zakłada włączenie Gimnazjum w Długiem do Szkoły Podstawowej w Długiem i Gimnazjum w Zarszynie do Szkoły Podstawowej w Zarszynie oraz przekształcenie z mocy prawa 7 szkół podstawowych 6-klasowych w 8-klasowe – mówi Andrzej Betlej, wójt gminy Zarszyn.

Docelowo w nowym ustroju szkolnym w gminie Zarszyn będzie funkcjonowało siedem podstawówek. To niemal w każdej miejscowości w gminie. I tak uczniowie będą uczęszczać do szkół w Bażanówce, Długiem, Jaćmierzu, Nowosielcach, Odrzechowej, Pielni oraz Zarszynie.

Warto przypomnieć, że zgodnie z założeniami reformy, nie można zlikwidować żadnej ze szkół. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe zakładają, że na ich podstawie będą realizowane tylko przekształcenia.

Jak podkreśla Andrzej Betlej w najbliższych dwóch latach przejściowych nie powinno dojść do redukcji w kadrze nauczycielskiej.

gim zarsz

Od września 2017 roku będzie ubywało oddziałów gimnazjalnych. Gimnazja w Zarszynie oraz w Długiem zostaną wcielone do podstawówek

Nauczyciele, którzy do tej pory pracowali w gimnazjach, od września tego roku staną się nauczycielami szkół podstawowych, do których te gimnazja zostaną włączone. W wyniku reformy, w szkołach podstawowych w Długiem i w Zarszynie, z klasami gimnazjalnymi do sierpnia 2019 r., ubędzie po jednym oddziale – dodaje wójt.

Dotychczas podstawówki liczyły 6 oddziałów. Taka sama liczba oddziałów funkcjonowała w każdym z gimnazjów. We wrześniu tego roku naukę w szkole podstawowej uczniowie będą kontynuowali w 7 klasach oraz w 4 oddziałach gimnazjalnych, czyli łącznie 11 oddziałów. Natomiast rok później będzie to już 8 klas w podstawówkach i 2 oddziały klas gimnazjalnych. W sumie 10 oddziałów. W związku z tym, że ubędzie jeden rocznik uczniów, o 1,5 etatu nauczycielskiego będzie za dużo w 2017 r. oraz 3 etaty w 2018 r.

Zakładamy, że skutkiem tego będzie ograniczanie oraz uzupełnianie etatów w szkołach podstawowych, w których powstaną klasy VII. Sytuacja może się zmienić od września 2019 r., kiedy to przestaną funkcjonować klasy gimnazjalne. W szkołach w Długiem i w Zarszynie będzie już wtedy po 8 oddziałów – wyjaśnia Andrzej Betlej.

Wójt nadmienia także, że sytuacja dotycząca zatrudnienia tak naprawdę wyklaruje się dopiero na etapie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół. Wtedy chociażby dojdą kwestie łączenia klas, do których uczęszcza niewielu uczniów, podziały na zajęciach, a także organizacja nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych.

20-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)