REKLAMA
REKLAMA

100 lat harcerstwa na Ziemi Sanockiej. Jubileuszowy zlot (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. W sobotę 15 września 2018 r. pod honorowym patronatem burmistrza Sanoka – Tadeusza Pióro i starosty sanockiego – Romana Koniecznego odbył się zlot byłych i obecnych harcerzy i instruktorów sanockiego hufca ZHP z udziałem zaproszonych gości.

 
Zlot rozpoczął się o godz. 9.00 na Rynku w Sanoku, drużyny i osoby indywidualne meldowały się w biurze zlotu prowadzonym przez pwd. Angelikę Borys i pwd. Martynę Łuczka oraz odbierały materiały zlotowe (odznaki pamiątkowe lub butony, foldery, kartki pocztowe wydane z okazji jubileuszu). Następnie oboźny zlotu – pwd. Mateusz Kaczkowski zarządził zbiórkę i drużyny, ze sztandarem hufca na czele (drużynę sztandarową prowadził Hubert Kikiela z 13 DH, a w skład pocztu sztandarowego wchodzili: chorąży – Mateusz Kwaśniewicz – 2 DH, asysta – Jakub Woźny i Jakub Ryniak z 13 DH), udały się do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie wraz z gośćmi zlotu wzięły udział w uroczystej mszy św. dziękczynnej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Skiby wraz z ks. Andrzejem Szkołą i ks. hm. Tomaszem Latoszkiem. Oprawę muzyczną przygotowała harcerska młodzież pod kierunkiem Katarzyny Kosturskiej (czytanie liturgiczne – Mateusz Hanus, psalm – pwd. Anna Czubek, Modlitwa Wiernych – Małgorzata Leszczyńska, komentarz do Darów Ołtarza – pwd. Paulina Myćka, śpiew – wyżej wymienione osoby oraz pwd. Martyna Łuczka, pwd. Angelika Borys, druhny – Amelia Krzysztyńska, Martyna Maślak, Martyna Myćka, Paulina Tomczewska).

Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Skiba, podkreślając znaczenie harcerskiego wychowania do wartości.

Po mszy świętej na Placu Harcerskim odbył się apel. Oboźny zameldował zlot komendantowi Chorągwi Podkarpackiej ZHP – hm. Mariuszowi Bezdzietnemu i odczytał rozkaz specjalny komendantki Hufca Ziemi Sanockiej.

Podczas apelu komendant chorągwi wręczył, nadane przez Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza Supła, harcerskie odznaczenia.

Na zakończenie apelu złożono wiązanki kwiatów pod tablicą honorującą Andrzeja Małkowskiego, w imieniu ZHP – komendantka hm. Krystyna Chowaniec, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – hm. Jadwiga Stojowska i komendant chorągwi – hm. Mariusz Bezdzietny, zaś Waldemar Och złożył kwiaty od władz Powiatu Sanockiego.

Kolejnym punktem programu było spotkanie w Sanockim Domu Kultury. Rozpoczęła je pieśń, napisana po zlocie w 2011 roku przez Mariolę Węgrzyn – Myćka, pt. „Do druha Andrzeja”.

Druhu Andrzeju popatrz na harcerzy,
Jak na nas mundur pięknie leży.
Jak lśni lilijka i ramiona krzyża,
Ten krzyż nas do ideału zbliża
Ref. Już sto lat, Druhu nam upłynęło,
Już sto lat, gdy harcerstwo się zaczęło.
Nad błękitną wstążką Sanu
zielony i szary zastęp stanął.
Druhu Andrzeju, Twoje ideały
W harcerskich sercach wiek przetrwały.
I służyli swej ojczyźnie harcerze.
I służyć będą dalej, ja w to wierzę.
Ref. Już sto lat…
Druhu Andrzeju, stajemy dziś w szeregu.
Każdy z nas startuje w trudnym biegu.
Lecz codziennie nam przyświeca myśl złota:
Ojczyzna, Nauka i Cnota.
Ref. Już sto lat…

Następnie komendantka hufca powitała gości oraz zaprezentowała wydawnictwo przygotowane z okazji jubileuszu zatytułowane „Sto lat w służbie Niepodległej. 1918-2018. Sto lat Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Sanockiej”. Prezentacja zawierała informacje, ilustrowane fotografiami, o najważniejszych wydarzeniach w życiu hufca i różnych obszarach harcerskiej służby. Warto dodać, że na wydanie tej publikacji pozyskano wsparcie od Fundacji Energa i Powiatu Sanockiego.

Po komendantce znów zaśpiewali harcerze – pwd. Anna Czubek wykonała pieśń „Harcerska powinność”, a Mateusz Burczyk zaśpiewał balladę o Jurku Bitschanie, który poległ w obronie Lwowa. Kolejnym punktem programu było wręczenie złotych odznak pamiątkowych. Wręczał je hm. Jerzy Kwaśniewicz, który odznakę zaprojektował i przygotował do uroczystego wręczenia. Odznaki numerowane wręczono wraz z legitymacjami.

Burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro wraz z Przewodniczącym Rady Miasta, Zbigniewem Daszykiem, obdarowali sanocki hufiec pięknym grawertonem, a komendantkę bukietem słoneczników. Harcerze również obdarowali Burmistrza kwiatami, dziękując za udzielane wsparcie, w tym także ufundowanie części odznak pamiątkowych, wybitych z okazji jubileuszu. W imieniu władz Powiatu Sanockiego, również wręczając gratulacyjny grawerton, wystąpił Przewodniczący Rady Powiatu – Waldemar Och. W swoim przemówieniu przedstawił m.in. zasługi sanockich harcerzy w walkach o niepodległość i granice. Również na jego ręce harcerze złożyli podziękowania dla władz Powiatu Sanockiego. Następnie głos zabrała Ewa Mrugała odczytując pozdrowienia i życzenia od Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Kolejnym mówcą był Bronisław Kielar, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, który oprócz listu gratulacyjnego wręczył hm. Krystynie Chowaniec odznakę honorową sanockiego „Sokoła”. List z gratulacjami przekazał również komendant Placówki Straży Granicznej w Sanoku, ppłk. Paweł Lubieniecki, reprezentowany przez ppor. Roberta Blamę. Wystąpienia zaproszonych gości zakończyło przemówienie komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP. A potem, już na koniec spotkania w Sanockim Domu Kultury, harcerze 3 pieśni – ”Jestem harcerzem” (Martyna Maślak), „Dym z jałowca” (Gabriela Drwięga) i „Harcerskie ideały” (cały zespół), po czym część gości pożegnała się, a pozostali udali się na obiad do Domu Turysty, zuchy i harcerze zaś posiłek mieli przygotowany w Szkole Podstawowej nr 1.

Po obiedzie młodzież wzięła udział w III Turnieju Sprawnościowym „Każdy może być rycerzem”, współorganizowanym ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”. Odbyło się 4 konkurencje – marsze na orientacje, zawody wspinaczkowe na sztucznej ściance w Centrum Sportów Ekstremalnych, zawody w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, poprzedzone instruktażem i zawody strzeleckie. Nagrody w turnieju zostały ufundowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Natomiast zuchy i seniorzy zwiedzili, oprowadzani przez przewodników, Rynek Galicyjski w skansenie. Średnie pokolenie zaś spotkało się w Domu Harcerza, aby rozmawiać i wspominać. Gościła ich, częstując ciastem, dh. Agnieszka Polańska.

Po 17.00 spotkali się wszyscy znów razem, przy ognisku na błoniach nad Sanem. Ognisko przygotowali druhowie pwd. Mateusz Piekut i pwd. Jakub Kwaśniewicz. Oni też zostali pasowani na strażników ognia, po rozpaleniu ogniska przez druhny odznaczone Krzyżami za Zasługi dla ZHP.

W ogniskowej gawędzie komendantka hufca powiedziała, że pamiętając o przeszłości trzeba umieć dostrzegać współczesne zagrożenia, a takimi są uzależnienia od internetu, pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa i stan środowiska naturalnego, niewłaściwe odżywianie się dzieci i młodzieży, a także częsta samotność, nieumiejętność budowania dobrych relacji z innymi ludźmi, egoizm i konsumpcjonizm. Wychowanie w gromadzie zuchowej i drużynie harcerskiej może wielu tym problemom zapobiec.

Przy ognisku podsumowano poszczególne konkurencje turnieju sprawnościowego (wyniki z poszczególnych konkurencji zebrała i dyplomy wypisała dh. Dominika Polańska), wręczono dyplomy i nagrody. Każda drużyna dostała też pamiątkowy dyplom. Ognisko zakończył obrzęd „Ogniobrania” – każdy drużynowy otrzymał zapaloną głownię, aby od niej rozpalić ognisko drużyny.

Harcerski krąg na zakończenie i zlot przeszedł do historii. Jeszcze tylko najwytrwalsi długo śpiewali przy ognisku, w piękny pogodny wieczór.
Zlot był najważniejszym przedsięwzięciem programowym hufca dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła TVObiektyw, portal eSanok oraz Tygodnik Sanocki.

 

 

 

materiały nadesłane

FOTO:Wojciech Kaczkowski, Radio Fara, pozostałe Jerzy Kwaśniewicz – Hufiec Ziemi Sanockiej

21-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)