REKLAMA
REKLAMA

BIESZCZADY: Planowana gruntowna przebudowa „Chatki Puchatka”

BIESZCZADY / PODKARPACIE. W odpowiedzi na liczne zapytanie dotyczące charakteru i celu planowanej przebudowy schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej informujemy, że obecny budynek schroniska jest mocno wyeksploatowany, wielokrotnie nadbudowywany i przebudowywany. Połoninę Wetlińską w okolicach schroniska odwiedza rocznie około 150 tys. osób, czyli znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Od wielu lat występują tu znane wszystkim bieszczadzkim turystom problemy związane z ograniczoną ilością wody, znaczną ilością ścieków, dużymi kosztami ogrzewania i zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z drugiej strony otoczenie schroniska to teren bardzo cenny przyrodniczo, bogaty w stanowiska roślin i zwierząt, dla ochrony których powołano nasz Park.

Stąd też konieczna jest taka modernizacja infrastruktury turystycznej, która będzie spełniać współczesne wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i środowiskowe, a jednocześnie ograniczy koszty utrzymania do akceptowalnego poziomu i przyczyni się do ograniczenia zniszczeń w otoczeniu przyrodniczym. Nie ma możliwości, aby cele te osiągnąć kolejną, gospodarczą modernizacją istniejącego budynku, konieczna jest gruntowna przebudowa. Głównym celem funkcjonowania obiektu pozostanie funkcja turystyczna. Na potrzeby turystów ma być udostępniony taras, sala główna na parterze i sala na poddaszu oraz toalety. Zgodnie z projektem powierzchnia zabudowy zwiększy się z 168,24 m² do 292,45 m² i obejmować będzie:

– piwnicę – pomieszczenia techniczne urządzeń koniecznych dla funkcjonowania budynku w tym: kotłownia, piwnica wielofunkcyjna, oczyszczalnia ścieków, pomieszczenie retencji deszczówki,

– parter obejmujący: sień wejściową, dyżurkę GOPR z pomieszczeniem pobytu straży BdPN, salę główną dla turystów, zespół sanitarny wewnętrzny dla turystów, pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze dla GOPR i BdPN, zespół sanitarny zewnętrzny dla turystów, taras widokowy z wiatą,

– poddasze z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi obiektu i salą dla turystów.

Generalnie obiekt po oddaniu do użytkowania ma służyć jako miejsce odpoczynku podczas wędrówki, miejsce spożycia posiłku i obiekt sanitarny oraz w sytuacjach awaryjnych, jako miejsce noclegowe w salach zbiorowych na ławach. Nie przewidujemy funkcjonowania schroniska, jako obiektu hotelowego pobytu ani dla turystów ani dla innej grupy użytkowników (jak sugerują niepoważne plotki). Stale przybywać tam będzie jedynie obsługa schroniska i dyżurni GOPR w okresie służby.

Jeśli chodzi o rozwiązanie problemów związanych z ograniczoną ilością wody przewidziano pozyskiwanie deszczówki dla celów użytkowych w ubikacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Woda opadowa z połaci dachowych magazynowana będzie w przeznaczonych do tego celu zbiornikach zamontowanych w podpiwniczeniu i na poddaszu. Dla celów spożywczych zakłada się transportowanie wody z ujęcia przy źródle poniżej stacji.

Obiekt będzie wyposażony we własną oczyszczalnię ścieków opartą o technologię sekwencyjnych reaktorów biologicznych SBR. Ścieki będą zbierane siecią kanalizacji z urządzeń sanitarnych i gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym na terenie działki, a następnie oczyszczane w biologicznej oczyszczalni ścieków. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do ziemi metodą rozsączu. Osad z reaktora biologicznego będzie suszony i zwożony podobnie jak inne odpady stałe.

Jeśli chodzi o ogrzewanie i zaopatrzenie budynku w energię to planowana jest kotłownia na paliwo ekologiczne (olej opałowy rzepakowy). Zgodnie z projektem poprawa zwartości bryły budynku oraz zastosowane materiały i izolacje termiczne powinny zapewnić efektywność systemu ogrzewania. Planowane jest zastosowanie zestawu paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku stacji z zestawem akumulatorów magazynujących energię elektryczną do zasilania projektowanych w budynku urządzeń wraz z uzupełniającym w razie niedoboru energii, zestawem agregatu prądotwórczego na biopaliwo (olej rzepakowy).

Liczymy na to, że opracowany projekt gruntownej przebudowy rozwiąże znaczną część problemów związanych z funkcjonowaniem schroniska w tym szczególnym miejscu, oraz przyczyni się do efektywniejszej ochrony cennego otoczenia przyrodniczego.

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego

05-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)