REKLAMA
REKLAMA

Dopalacze jak narkotyki. Obowiązują już surowe kary

REGION / PODKARPACIE. Dopalacze podobnie jak środki odurzające są nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale mogą okazać się śmiertelne. Nawet jednorazowe zażycie substancji niewiadomego pochodzenia może zakończyć się tragicznie. Pomimo dużego ryzyka, wciąż nie brakuje chętnych do zakupu tego typu używek. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo, szczególnie osób młodych, odpowiedzialność za posiadanie, handel i dystrybucję dopalaczy, wraz z 21 sierpnia stała się surowsza. Teraz dopalacze traktowane są na równi z narkotykami.

21 sierpnia br. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dzięki znowelizowanym przepisom walka z dopalaczami będzie skuteczniejsza niż dotychczas.

Nowelizacja ustawy została opracowana ze względu na pilną potrzebę wdrożenia kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona przepisami karnymi przede wszystkim czyny związane z dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających odpowiedzialność osób z nią związanych.

 

Kary za posiadanie dopalaczy i handel nimi

Obecnie za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięci także posiadacze zabronionych substancji, którym grozi grzywna albo kara ograniczenia, albo pozbawienia wolności do 3 lat.

Umorzenie postępowania możliwa jest jedynie wtedy, gdy przedmiotem czynu jest nieznaczna ilość dopalaczy przeznaczona na użytek własny.

Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizmy, które wykorzystają prawo karne przeciwko producentom i sprzedawcom nowych substancji psychoaktywnych. W efekcie wprowadzonych rozwiązań osoby sprzedające dopalacze będą traktowane tak samo jak osoby sprzedające narkotyki.

Nowa definicja dopalaczy

Substancja psychoaktywna ma znany wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć jej działanie i to właśnie ona trafiła do wykazu nowych substancji, których posiadanie jest karane na równi z posiadaniem narkotyków. Dzięki ustawie znacznemu przyspieszeniu ulegnie też proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych. Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, by określić listę substancji zakazanych. Teraz będzie to następowało w drodze rozporządzenia, czyli znacznie szybciej.

W ustawie znalazł się również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze.
Przepisy mają zapewnić takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy, jak i od narkotyków – będą mogły liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

Pomimo licznych apeli i informacji o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zażywanie środków odurzających, w tym dopalaczy, nie brakuje osób, dla których pokusa spróbowania jest większa niż własne zdrowie czy życie.

zdjęcie poglądowe

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia

22-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

UdostępnijNapisz komentarz przez Facebook