REKLAMA

Dziś sesja w powiecie. Dominują sprawy budżetowe

Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 12 września 2018r. o godz.16:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 57. sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Informacja Dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie stanu jednostki na koniec kadencji 2014-2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/411/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 400.000 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 4.500 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 139.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 1.051 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 150.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 344.975 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 3.452.383 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 55.350 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2021 projektu pt.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

12-09-2018
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

Żeganj obecna władzo2018-09-12 08:09:51
0 0
Będą dzielić pieniądze mostu które dostali od wojewody. A przepraszam je trzeba zwrócić. Nieudolna władzo ŻEGNAJ!
rodzic2018-09-12 09:55:38
0 0
A były już wybory w Radzie Rodziców?
@zegnaj obecna wladzo2018-09-12 12:25:36
0 0
Zegnaj nieudolny forumowy trollu - czep sie jakiejs uczciwej pracy, tymczasem cie wygwizdano:)
Ble2018-09-12 16:26:57
0 0
Już nie mogę na te twarze patrzeć. Mam nadzieje, że po wyborach już nie będę musiała ich oglądać.
Najgorsza zmiana2018-09-13 09:03:52
0 0
Gorszego towarzystwa zarządzającego powiatem w historii Sanoka nie było. Kompromitacja, powiat znika. Szpital powiatowy z każdym miesiącem ogranicza działalność - kolejki rosną, lekarze się zwalniają, oddziały się zamykają lub ograniczają przyjęcia, totalny brak kompetencji zarządu. Dodatkowo zadłużyli szpital w parabankach, czyli zostawiają po sobie bankruta. Młodzież z braku wykwalifikowanej dobrze płatnej pracy masowo wyjeżdża i nie wraca. Zero pomysłów na rynek pracy i rozwój. Zero współpracy z instytucjami około biznesowymi, aby wspólnie szukać rozwiązań. Szczytem nieudolności jest zarządzanie drogami powiatowymi, gdzie np. ze względu na opóźnienia w decyzjach i przygotowaniu dokumentacji przetargowej zwrócono pieniądze na most w Tarnawie. O szkołach i innych tematach trudno nawet tu mówić. Ludzie całkowicie bez horyzontów.
do najgorsza zmiana2018-09-13 10:44:29
0 0
Wroca stare mordy sprzed 4 lat - to sie po-srasz ze szczescia, bo ci znow zjazd miedzyplanetarny zafunduja!!