REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Rozpoczyna się trzydniowa, archeologiczna konferencja na sanockim zamku. Prestiżowe grono prelegentów i interesujące tematy (PROGRAM)

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj na sanockim zamku rozpoczyna się archeologiczna konferencja naukowa. Temat spotkania: „MOVEMENT AND STABILIZATION PRZEWORSK CULTURE IN THE UPPER TISA RIVER BASIN IN THE ROMAN PERIOD”. Wśród prelegentów najznamienitsze grono mówców. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku angielskim.

„Wędrówka i stabilizacja. Kultura przeworska w dorzeczu Górnej Cisy w okresie rzymskim” – tak brzmi polski tytuł konferencji.

Badania archeologiczne prowadzone w ciągu ostatnich dwudziestu lat nad okresem wpływów rzymskich dostarczyły nowych, interesujących źródeł do studiów nad przenikaniem ludności kultury przeworskiej w strefę Karpat polskich, a także dalej w kierunku południowo-wschodnim, w dorzecze górnej Cisy. Są to liczne znaleziska pochodzące z ziem polskich, głównie z terenów leżących w górnym dorzeczu Sanu, reprezentowane zarówno przez osady, jak i nieznane jeszcze do niedawna cmentarzyska, a także materiały zabytkowe z obszaru wschodniej Słowacji, Ukrainy Zakarpackiej, północno-wschodnich Węgier i północno-zachodniej Rumunii. Znaczna część wspomnianych materiałów datowana jest na II i III wiek n.e. Mogą być one interpretowane jako przejaw potwierdzonej przez rzymskie źródła pisane ekspansji plemion wandalskich, głównie Hasdingów, wywodzących się, jak się powszechnie przyjmuje z terytorium kultury przeworskiej (czyli dzisiejszych ziem polskich), zmierzających ku granicom Dacji w okresie wojen markomańskich, w początkach lat siedemdziesiątych II wieku.

Zagadnienie wędrówki ludności określanej jako plemiona wandalskie na przedpole granic Cesarstwa Rzymskiego, interpretacja nielicznych dotyczących jej wzmianek, zawartych w źródłach pisanych, jak i jej udokumentowanie w materiale archeologicznym, podejmowane było już wielokrotnie przez archeologów i historyków. Obecnie wracamy do tego zagadnienia, bowiem wyniki nowych badań prowadzonych w dorzeczu środkowego i górnego Sanu, a także na przyległych obszarach przedpola Karpat, pozwalają z nieco innej perspektywy spojrzeć na charakter tej wędrówki, umożliwiają uściślenie jej chronologii oraz wskazanie obszarów wyjściowych, określając po części zakres kontaktów i powiązań kulturowych uczestniczących w niej grup ludności.

Organizatorzy zapraszają, szczegóły na plakatach.

Clipboard01

SANOK, 23rd-25th May 2018

23rd May, Wednesday

14.15 – Official opening

15.00 – 15.30 Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak (Kraków) – Introduction

15.30 – 15.50 Tomasz Bochnak (Rzeszów)– Movement or stabilization? The upper San Basin in the second half of the Ist millennium BC

15.50 – 16.10 Jan Bulas (Kraków), Piotr N. Kotowicz (Sanok), Magdalena Okońska (Kraków) –New Roman Period burial ground of the Przeworsk Culture from Pakoszówka (the Upper San Basin)

16.10 – 16.30 Anna Lasota-Kuś (Kraków), Sabina Stempniak-Kusy (Przemyśl) – Cemetery in Ostrów, site 21, the commune of Przemyśl, as the example of multidirectional contacts of the Przeworsk Culture people living in the central part of the San River basin in the Early and Younger Roman Period

16.30 – 17.00 Discussion, coffee break

17.00 – 17.20 Jacek Andrzejowski (Warszawa) – The Eastern Zone of the Przeworsk Culture – and what it comprehends

17.20 – 17.40 Katarzyna Watemborska-Rakowska (Warszawa) – Czersk. A Cemetery of the Przeworsk Culture in the Middle Vistula River Valley

17.40 – 18.00 Radosław Prochowicz (Warszawa) – The Early Roman Period settlement of the Przeworsk Culture at the Lower Orzyc River

18.00 – 18.30 Discussion

24th May, Thursday

9.00 – 9.20 Katarzyna Czarnecka (Warszawa) – Luxurious caskets from the Przeworsk Culture

9.20 – 9.40 Bartosz Kontny (Warszawa) – Not only Tisa Basin. The warlike activity of the Przeworsk Culture peoples and their allies in the Roman Period in the light of archaeological sources

9.40 – 10.00 Iaroslav Onyshchuk (Lviv), Jan Schuster (Łódź) – Die nächsten drei Sueben! Funde aus der Zeit der Markomannenkriege von Kariv in der Westukraine

10.00 – 10.30 Discussion, coffee break

10.30 – 11.00 Poster session

11.00 – 11.20 Iosif V. Kobal’ (Uzhgorod) – Przeworsk Culture in Transcarpathian Ukraine

11.20 – 11.40 Robert Gindele (Satu Mare) – Aspects of the interaction between the material culture of the Przeworsk Culture and Free Dacians in the 2nd-3rd century AD in the Upper Tisza Region

11.40 – 12.00 Karol Pieta, Miroslava Švihurová (Nitra) – Influence of the Przeworsk Culture in the Puchov Culture Milieu

12.00 – 12.30 Discussion, coffee break

12.30 – 14.30 Visiting the Historical Museum in Sanok

Lunch

16.00 – 16.20 Lucia Luštiková (Nitra) – Przeworská kultúra na východnom Slovensku

16.20 – 16.40 Ján Rákoš (Košice) – Predbežné výsledky výskumu pohrebiska przeworskiej kultúry v Rankovciach

16.40 – 17.00 Eszter Istvánovits (Nyíregyháza), Valéria Kulcsár (Szeged) – Some results in the study of Przeworsk-Sarmatian relationship in Northeast Hungary

17.00 – 17.30 Discussion, coffee break

17.30 – 17.50 Eszter Soós (Pecs) – The characteristics of the Przeworsk settlements in Northeast-Hungary

17.50 – 18.10 Kristián Tóth (Miskolc) – On the traces of Germanic cemeteries in Northeast Hungary

18.10 – 18.40 Discussion

20.00 – Banquet

25th May, Friday

9.00 – 9.20 Jan Bulas (Kraków)– Late Roman period and Migration period in the upper San basin

9.20 – 9.40 Marcin Pawlak (Toruń) – Relations of Roman and Greek authors on Vandals

during the Marcomannic Wars

9.40 – 10.00 Wojciech Nowakowski (Warszawa) – Ein Volk im Schatten seiner Nachbarn – die Buren und die Przeworsk-Kultur

10.00 – 10.20 Dieter Quast (Mainz) – Creating memory in Vandal Period Africa

10.20 – 11.00 Discussion, coffee break

11.00 Conference summary

12.00 Visiting the open- air ethnographic museum in Sanok


zaproszenie2

23-05-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)