REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA: Jak lokalne samorządy wspierają sanocki szpital? Miasto daje więcej od powiatu

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Szpitale to zdecydowanie najważniejsze ośrodki, którymi zarządza dany samorząd. Nie inaczej jest w powiecie sanockim. Tak przynajmniej podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu Sanockiego czy sami radni. Czy jednak za wspomnianą ważną rolą, jaka pełnią szpitale, idzie dotacja z organu prowadzącego? Sprawdziliśmy jak powiat sanocki wspiera zarządzana przez siebie placówkę i jakie wsparcie otrzymała lecznica od samorządów z terenu powiatu.

AKTUALIZACJA (godz. 14:00)

POWIAT SANOCKI:

Rok 2015 (169 683 zł):

– 120 000 zł – realizacja zadania inwestycyjnego: zakup tomografu komputerowego,
– 49 683 zł- zadanie: Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG.

Rok 2016 (48 000 zł):

– 18 000 zł – wymiana drzwi w Oddziale Dziecięcym,
– 30 000 –  zmiana sposobu uzyskiwania wody do celów medycznych z destylacji na demineralizację i montaż pokrowców izolacyjnych na armaturze instalacji parowej w Szpitalu.

Rok 2017 (30 000 zł):

– 30 000 – zakup USG.

SUMA (2015 – 2017): 247 683 zł


MIASTO SANOK:

Rok 2015 (105 308,49 zł):

– 6 580 zł – realizacja programów zdrowotnych zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla osób po ukończonym leczeniu oraz korygowanie zachowań agresywnych dla osób po leczeniu podstawowym uzależnienia od alkoholu z terenu Gminy Miasta Sanoka oraz podnoszenie kwalifikacji personelu poradni Leczenia Uzależnień,
– 10 000 zł – remont i adaptacja pomieszczeń dla utworzenia Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Uzależnienia od Alkoholu,
– 50 000 zł – zakup sprzętu medycznego,
– 38 728,49 zł – zakup diatermii chirurgicznej (nóż chirurgiczny).

Rok 2016 (67 000 zł):

– 17 000 zł – wspomaganie działalności instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności na terenie gminy: do profesjonalnej pomocy i terapii dla osób uzależnionych i członków rodzin poprzez rozszerzenie zakresu działań poradni leczenia uzależnień oraz utworzenie całodobowego oddziału uzależnień,
– 50 000 zł – zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Rok 2017 (179 000 zł):

– 17 000 zł – doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku,
– 80 000 zł – dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca,
– 60 000 zł – alokacja Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe,
– 22 000 zł – zakup głowicy do badań endowaginalnych.

SUMA (2015 – 2017): 351 308,49 zł


GMINA BESKO:

Rok 2016 (2 000 zł):

– 2 000 zł – wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień

Rok 2017 (9 000 zł):

– 4 000 zł – alokacja Oddziału Otolaryngologicznego,
– 1 500 zł – zakup szafy magazynowej dla Oddziału Dziecięcego,
– 3 500 zł – zakup USG dla Oddziału Wewnętrznego.

SUMA (2015 – 2017): 11 000 zł


GMINA BUKOWSKO:

Rok 2015 (3 000 zł):

– 3 000 zł – wsparcie działalności Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Sanoku (remont łazienek).

Rok 2017 (5 000 zł):

– 5 000 zł – dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SUMA (2015 – 2017): 8 000 zł


GMINA KOMAŃCZA:

Rok 2015 (999 zł):

– 999 zł – zakup telewizora do Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku.

Rok 2016 (1133,68 zł):

– 994,68 zł – zakup materiałów budowlanych na remont Poradni Leczenia Uzależnień,
– 139 zł – zakup zegarów do Poradni Leczenia Uzależnień.

Rok 2017  (1000 zł):

– 1 000 zł – zakup pralki BEKO na Oddział Terapii Uzależnień.

SUMA (2015 – 2017): 3 132,68 zł


GMINA SANOK:

Rok 2016 (9 500 zł):

– 9 500 zł –  zakup zestawu do bezprzewodowej transmisji danych z sal chorych do punktu obserwacyjnego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Rok 2017 (5 000 zł):

– 5 000 zł – dofinansowanie prac remontowych Oddziału Otolaryngologicznego.

SUMA (2015 – 2017): 14 500 zł


GMINA TYRAWA WOŁOSKA:

Rok 2017 (1 000 zł):

– 1 000 zł  – sfinansowanie wydatków związanych z realizacja zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Szopena 5 w Sanoku” z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

SUMA (2015 – 2017): 1 000 zł


GMINA ZAGÓRZ:

Rok 2015 (55 000 zł):

– 50.000 zł – zakup sprzętu medycznego,
– 5 000 zł – dotacja na dzienny Oddział Terapii Uzależnień.

Rok 2016 (27 300 zł):

– 26 000 zł – dofinansowanie do zakupu ambulansu do Stacji Pogotowia Ratunkowego,
– 1 300 zł – dotacja na dzienny Oddział Terapii Uzależnień.

Rok 2017 (150 000 zł):

– 150 000 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz dofinansowania prac związanych z adaptacją Oddziału Położniczego na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SUMA (2015 – 2017): 232 300 zł


GMINA ZARSZYN:

Rok 2017 (25 000 zł):

– 5 000 zł dotacja celowa na zakup aparatu ultrasonograficznego,
– 20 000 zł na dofinansowanie oddziału otolaryngologicznego.

SUMA (2015 – 2017): 25 000 zł

Z zapytaniem, ile środków własnych dane samorządy przekazały na rzecz sanockiego szpitala, zwróciliśmy się 4 stycznia. Do dnia dzisiejszego tj. 16 stycznia godz. 12:30, nie otrzymaliśmy odpowiedzi z gminy Zagórz.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

16-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)