REKLAMA
REKLAMA

Niezależni Sanok. Młodość i energia (PROGRAM)

KWW Niezależni Sanok jest komitetem innym niż pozostałe. Spotkali się w nim zwykli mieszkańcy Sanoka którzy nie chcieli startować z list partyjnych bądź jako „wypełniacze” na listach tworzonych przez stowarzyszenia czy organizacje.

Łączy nas przede wszystkim to, że jesteśmy przeciwko przenoszeniu „wojny polsko-polskiej” czyli antagonizowaniu społeczeństwa ze względu na odmienne przekonania np. polityczne z poziomu ogólnokrajowego na poziom lokalny naszego Miasta. Możemy się różnić, dyskutować, a nawet sprzeczać się ze sobą, ale nie możemy ze sobą walczyć. Bo niezależnie od poglądów żyjemy razem, obok siebie i tworzymy kilkudziesięciotysięczną społeczność lokalną Sanoka. Dlatego zdecydowaliśmy się założyć swój własny Komitet Wyborczy Wyborców i wystartować w wyborach samorządowych 21 października do Rady Miasta Sanoka jako kandydaci NIEZALEŻNI. Za nami nie stoi żadna partia, stowarzyszenie czy duża fundacja. Jesteśmy naprawdę niezależni – nie mamy nad sobą żadnego prezesa, przewodniczącego, lidera czy kandydata na burmistrza. Ale nie idziemy do wyborów z pustymi rękami, mamy swoje doświadczenia: życiowe, zawodowe, biznesowe, oświatowe, samorządowe itp., mamy swoje pomysły, propozycje i założenia programowe dla Sanoka. Ale nie obiecujemy w nich „gruszek na wierzbie”, wiemy dobrze co leży w gestii radnego miejskiego, a co jest tylko pustą obietnicą wyborczą. Zgodnie z założeniami jakie przyjęliśmy na samym wstępie chcemy z daleka trzymać się od polityki na poziomie lokalnym bo realne problemy Mieszkańców Sanoka to stan dróg, chodników, sytuacja przedszkoli i szkół, ceny wody, kanalizacji, śmieci, pomoc społeczna, niskie wynagrodzenia za pracę, nieciekawe perspektywy dla ludzi młodych, starzenie się społeczeństwa naszego miasta i wiele, wiele innych – a one nie mają przynależności partyjnej. To są nasze WSPÓLNE SANOCKIE SPRAWY. I na tych sprawach, a nie na polityce chcemy się skupić, jeżeli 21 października obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem i powierzycie zaszczytną funkcję radnego Rady Miasta Sanoka.

ZAŁOŻENIA WYBORCZE KWW NIEZALEŻNI SANOK

 • Jesteśmy przeciwko przenoszeniu „wojny polsko-polskiej” (antagonizowaniu społeczeństwa ze względu na odmienne poglądy) z poziomu ogólnokrajowego na poziom lokalny naszego miasta Sanoka.
 • Dlatego zdecydowaliśmy się założyć niezależny Komitet Wyborczy Wyborców i wystartować jako kandydaci NIEZALEŻNI.
 • Problemy Mieszkańców Sanoka, drogi, chodniki, przedszkola, szkoły, ceny wody, kanalizacji, śmieci, pomoc społeczna, niskie wynagrodzenia za pracę, nieciekawe perspektywy dla ludzi młodych, starzenie się społeczeństwa naszego miasta –  nie mają przynależności partyjnej to są nasze WSPÓLNE SANOCKIE SPRAWY.
 • Nie obiecujemy „gruszek na wierzbie” – wiemy co leży w zakresie możliwości radnego miejskiego, a co obiecane na wyrost, staje się tylko „pustą obietnicą wyborczą”
 • Deklarujemy zadbanie o dokończenie realizowanych aktualnie, ważnych dla Sanoka inwestycji (Basen – część odkryta, Dworzec Multimodalny, Obwodnica) oraz przeciwdziałanie zagrożeniom które mogą pojawić się po ich ukończeniu: w przypadku Basenu – żeby jego utrzymanie nie obciążyło finansowo miasta w stopniu przekraczającym możliwości budżetowe, Dworzec – żeby nie stał się kolejnym „zielonym rynkiem” na Posadzie, Obwodnica – żeby nie spowodowała odpływu turystów z Sanoka.
 • Będziemy zabiegać o racjonalną politykę w stosunku do dróg w mieście, polegającą na przeznaczaniu rocznie stałej kwoty 5 mln na ich remonty/modernizacje i zadbaniu o taki podział tej kwoty, który będzie sprzyjał równomiernemu rozwojowi miasta i nadrabianiu zaległości w tym zakresie w dzielnicach peryferyjnych.
 • Doprowadzimy do zmian w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego poprzez wydzielenie środków finansowych na inicjatywy obywatelskie służące całemu miastu i wszystkim Mieszkańcom.
 • Będziemy upominać się (korzystając z zapowiedzianych środków rządowych) o wybudowanie placów zabaw dla dzieci na wszystkich dzielnicach/osiedlach gdzie ich jeszcze nie ma oraz o modernizację tych już istniejących, które tego wymagają.
 • Będziemy zdecydowanie domagać się prowadzenia aktywnej polityki senioralnej – polegającej na wspieraniu osób/rodzin zajmujących się osobami starszymi, tworzeniu dziennych domów pobytu dla osób starszych oraz zatrudnianiu asystentów osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź stan zdrowia.
 • Deklarujemy bezwarunkowe wsparcie wszystkich inicjatyw gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy bądź ułatwienia dla nowych przedsiębiorców.
 • Popieramy optymalne zagospodarowanie terenów wzdłuż obwodnicy południowej miasta, takie które przyniosłoby korzyści Mieszkańcom – właścicielom działek przyległych i samemu miastu.
 • Będziemy dążyć do stworzenia w Sanoku kompleksu tras rowerowych umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się po mieście rodzinom z dziećmi oraz wszystkim osobom które korzystają z rowerów w celach komunikacyjnych oraz rekreacyjnych (utworzenie grupy roboczej złożonej z podmiotów odpowiadających za konkretne drogi).
 • Zaproponujemy zatrudnienie na umowę o pracę we wszystkich Szkołach Podstawowych w Sanoku specjalistów w postaci psychologów szkolnych.
 • Będziemy domagać się uwzględniania opinii Mieszkańców Sanoka przy planowaniu kolejnych strategicznych inwestycji w mieście.
 • Podejmiemy działania zmierzające do poszerzenia granic administracyjnych Sanoka.
 • Będziemy wspierać i inicjować propozycje zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku.
 • Zgłosimy propozycję kontynuowania projektu „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki Sanu” od Mostu Olchowieckiego w kierunku na Posadę i Olchowce.
 • Zgłosimy propozycję zagospodarowanie Placu Harcerskiego o budynek kawiarni i małej „tężni solankowej” wraz z dodatkowymi miejscami do odpoczynku wokół atrakcji.
 • Zaproponujemy program mający na celu stworzenie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na terenie „Sosenek” w Sanoku.
 • Przedstawimy propozycję pełnej opieki przedszkolnej – rozszerzając dyżur przedszkola na cały okres wakacji.

Dodatkowo kandydaci KWW Niezależni Sanok mieszkając w określonych dzielnicach miasta orientują się w ich najważniejszych problemach i znają najpilniejsze potrzeby swoich „małych ojczyzn”. Znajdują one odzwierciedlenie nie tylko w indywidualnych zobowiązaniach wyborczych każdego z kandydatów, ale przede wszystkim zostanie podjęta próba ich rozwiązania w oparciu o komisje merytoryczne Rady Miasta oraz na jej posiedzeniach plenarnych. Lista najważniejszych spraw poszczególnych dzielnic będzie zawsze ustalana w porozumieniu z Radami Dzielnic.

 

Materiał sfinansowany przez KWW Niezależni Sanok

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

12-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)