REKLAMA
REKLAMA

OBWODNICA SANOKA: Zastrzyk ponad 140 mln z funduszy UE

SANOK / PODKARPACIE. Blisko 144 mln złotych trafi z funduszy unijnych do Sanoka, zasilając inwestycję budowy obwodnicy Sanoka.

 

Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w Sanoku i całym województwie podkarpackim.

Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krzysztof Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów CUPT podpisali w poniedziałek 1.10.2018 r. umowę na dofinansowanie unijne projektu „Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk 28”.

Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji „Program dla Bieszczad” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wartość dofinansowania UE dla projektu wyniesie prawie 144 miliony złotych. Całkowita wartość projektu przekroczy 207 milionów złotych.

Celem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Sanoka o długości 6,70 km w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja pomoże odciążyć miasto Sanok od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawi warunki ruchu na drogach krajowych nr 28 i 84. Wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków życia dla mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz pozwolą na usprawnienie ruchu tranzytowego przez województwo podkarpackie – powiedział wiceminister Infrastruktury Marek Chodkiewicz.

W ramach inwestycji poza budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. następujące działania towarzyszące:

• budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym,
• budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
• budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
• budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• budowę oraz przebudowę uzbrojenia,
• budowę oświetlenia drogowego.

To kolejna, dobra wiadomość dla sanoczan. Obwodnica jest realizowana, środki na ten cel zabezpieczono z różnych źródeł. Te 140 mln zł to olbrzymi zastrzyk dla inwestycji. Starania o obwodnicę trwały bardzo długo, to są swego rodzaju marzenia pokoleń sanoczan. Teraz otwarcie miasta, chociażby dla inwestycji czy uwolnienie centrum od nadmiernego ruchu samochodowego, staje się faktem – mówi poseł Piotr Uruski.

Budowa nowej Obwodnicy Sanoka ma duże znaczenie dla poprawy jakości regionalnych powiązań komunikacyjnych – podkreślił Krzysztof Rodziewicz z CUPT – jednocześnie inwestycja pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, co poprawi komfort życia mieszkańców Sanoka.

 

źródło/foto: GDDKiA Rzeszów/obwodnicasanoka.pl

01-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)