REKLAMA
REKLAMA

Podsumowanie projektów unijnych i milionowa inwestycja w Internacie oraz specjalistycznych pracowniach Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku!

Konferencja podsumowująca projekty UE Hands on media literacy z programu ERASMUS+, Dwujęzyczny Mechanik oraz Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku z programu operacyjnego PO WERi uroczyste otwarcie przebudowanego piętra w Internacie zrealizowane w ramach projektu Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego powiatu sanockiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to wydarzenia, które miały miejsce w dniu 5 czerwca br. w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku.

logo-erasmus-plus3

W murach szkoły goszczono przedstawicieli Łotwy, Czech, Rumunii, Turcji i Bułgarii, którzy zaprezentowali wyniki pracy nad projektem Hands on media literacy w swoich krajach. Mechanik pełni zaszczytną funkcję organizacji koordynującej działania projektowe. Blisko dwuletnia praca w programie zaowocowała wydaniem wspólnego opracowania, które przedstawia problem uzależnienia od mediów wśród młodzieży we wszystkich współpracujących krajach, regulacje prawne oraz działania podjęte w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Podczas IV Międzynarodowego Spotkania Projektowego w Sanoku odbyło się sympozjum z udziałem zaproszonych gości podczas, którego zaprezentowano wyniki pracy w projekcie oraz wymieniono doświadczenia.

Dwa tygodniowe wyjazdy szkoleniowe dla młodzieży ze szkoły, czyli dla szczęśliwej i bardzo pracowitej czternastki i ich opiekunów, czyli pani Katarzyny Wojtuszewskiej-Cap i Małgorzaty Lip były okazją do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych kompetencji w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi oraz umiejętności korzystania z mediów.

O wielkim zaangażowaniu i pełnej współpracy pomiędzy krajami partnerskimi mówiła w swoim wystąpieniu koordynatorka projektów w szkole wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik:
– W szkole zrealizowaliśmy w sumie 12 projektów finansowanych z funduszy europejskich, nasi uczniowie i kadra nauczycielska miała okazję odwiedzić różne kraje i brać udział w wartościowych formach kształcenia. Każdy wyjazd jest dla naszych uczniów nagrodą za ciężką pracę na przestrzeni kilku miesięcy, gdyż przy rekrutacji bierzemy pod uwagę oceny z przedmiotów oraz z zachowania.. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczą w kursach z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Chcemy, by praktykanci nie tylko nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europass, ale także te, które są potrzebne na naszym rynku pracy. Dlatego programy praktyk powstają we współpracy z lokalnymi pracodawcami. Praktyki, kursy i staże to również możliwość poznania innych kultur, tradycji oraz zwyczajów.

– Ponad milion złotych wydano na poprawę warunków zamieszkania młodzieży w Internacie sanockiego MECHANIKA oraz na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie nauczania języka angielskiego – zawodowego i wyposażenie laboratoriów dla technika ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. Dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Sanoku szkoła została objęta tak dużą inwestycją, która wpisuję się w polityką oświatową państwa oscylującą głównie wokół kształcenia zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego, ogólnopolskiego i europejskiego rynku pracy. – podkreśliła dyrektor Mechanika Jowita Nazarkiewicz w swoim wystąpieniu dziękując za pomoc i zaangażowanie między innymi Zarządowi Powiatu Sanockiego na czele z panem Starostą Romanem Koniecznym oraz wszystkim Radnym wspierającym Szkołę.

Inwestycja wykonana przez firmę BUDMAL objęła głównie pierwsze piętro Internatu poprawiając przede wszystkim bezpieczeństwo przeciwpożarowe, modernizację pomieszczeń mieszkalnych, przebudowę i doposażenie łazienek, świetlicę, aneks kuchenny oraz pokoje do tzw. cichej nauki. Wybudowano podjazd dla osób mających problem z poruszaniem się, zmodernizowano system wentylacji i przede wszystkim poprawiono efekt wizualny pokoi mieszkalnych poprzez zastosowanie palety ciepłych, jasnych barw. Nowy design na pewno przypadnie do gustu obecnym i nowym mieszkańcom placówki.

Pracownia języka angielskiego – zawodowego otrzymała sprzęt komputerowy i tablicę multimedialną najnowszej generacji do nauki języka zawodowego, laboratoria dla technika ochrony środowiska zyskały zestawy Walizek Eko-Badacza do badania zanieczyszczeń wody, powietrza, hałasu, także do działań terenowych oraz podręczniki do biblioteczki zawodowej. Pracownia zostały wyposażona w sprzęt komputerowy, fiskalny wraz z oprogramowaniem: w tym 16 komputerów stacjonarnych, 2 drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4, 16 sztuk słuchawek z mikrofonem, 16 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem CAD z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, telewizor, tablice flipchart i ploter.

20180326_191137

Nie boję się tego podkreślić – powiedział w swym wystąpieniu pan Damian Biskup szef biura poselskiego Piotra Uruskiego, członek Zarządu Rady Powiatu – że Mechanik rośnie w siłę jako szkoła techniczna. Należy wspierać placówkę, która tworzyła i nadal tworzy historię naszego miasta. Radny odczytał, również skierowany do społeczności szkolnej i przedstawicieli powiatu list od pana posła.

Gratulując sukcesów przy realizacji projektów w swym wystąpieniu pani Naczelnik Wydziału Oświaty Zofia Kijowska stwierdziła, iż: – Poprawiając warunki zamieszkania i kształcenia oraz wychowania młodzieży w szkole, zapewniając im możliwość odbycia praktyk, kursów, staży za granicą oraz możliwość poznania innych środowisk i kultur rzeczywiście zapewnia się uczniom lepszy start i przygotowanie zawodowe.

35054392_2180487488837628_2967161053881827328_o

Zwieńczeniem tego pracowitego dnia było podpisanie przez panią dyrektor Jowitę Nazarkiewicz umowy z dowódcą 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Marcinem Duszą w ramach innowacji edukacyjnej: „Klasa mundurowa o profilu wojskowym w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku – Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku”.

34919474_2180484978837879_9098802635057659904_o

Absolwenci Mechanika dzięki zagranicznym stażom, praktykom, kursom są nader atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców na współczesnym rynku pracy. Szkoła stawiając na kształcenie dualne wyposaża ich w wiedzę niezbędną do wykonywania określonego zawodu. Praktycznych umiejętności nabywają zaś na zagranicznych praktykach, bądź w firmach patronackich.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

14-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook