REKLAMA
REKLAMA

Podział stołków w powiecie. W programie m.in. wybór starosty

OGŁOSZENIE RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia że w dniu 3 grudnia 2018r. o godz. 17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się II Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO.

Program:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Sanockiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sanockiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sanockiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Sanockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sanockiego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Rady Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu i
Rynku Pracy Rady Powiatu Sanockiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Rady Powiatu Sanockiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy Rady Powiatu Sanockiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Sanockiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Sanockiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 60.000 zł).
27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (zwrot dochodów do szkół )
28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok 2.000 zł)
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia.
31. Zamknięcie obrad sesji.

03-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)