REKLAMA
REKLAMA

POWIAT LESKI: Sprawy budżetowe i skarga na starostę

LESKO24.PL / PODKARPACIE. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2019 rok,
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2043,
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2018 rok,
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2019,
5) w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego,
6) zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVI.235.2018 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 września 2018 r.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r.
9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

foto: archiwum Lesko24.pl

10-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)