REKLAMA
REKLAMA

Priorytetowe działania. Masz problem? Zgłoś go dzielnicowemu

SANOK / PODKARPACIE. Wszyscy dzielnicowy z terenu miasta Sanoka oraz gmin powiatu sanockiego przygotowali plany działań priorytetowych. Zostały w nich określone najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Zgodnie z założeniami plany obejmują drugie półrocze 2018 roku.


Policjanci w wyniku rozpoznania rejonu podległego Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku oraz analizy występujących zagrożeń zidentyfikowali problemy. W poszczególnych obszarach i dzielnicach problemy oraz zagrożenia różnią się między sobą. Dlatego też każdy dzielnicowy z sanockiej jednostki miał za zadanie opracować plan działań priorytetowych. Program ma na celu zmniejszyć niepożądane zjawisko, a policjanci mają za zadanie dążyć do wyeliminowania zagrożenia czy też problemu.

Wszystkie opracowane przez dzielnicowych plany zostały zamieszczone na stronie internetowej podkarpackiej policji. W zakładce Mój Dzielnicowy można znaleźć informacje o dzielnicowych. Pod danymi osobowymi i kontaktowymi w odnośniku Działania priorytetowe zostały zamieszczone plany działań dla poszczególnych dzielnic i rejonów służbowych.

Celem tego typu działań ma być poprawa bezpieczeństwa w rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami oraz lokalnymi władzami.

 

źródło: KPP Sanok

03-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)