REKLAMA
REKLAMA

PTTK: Do wydzierżawienia Leśna Willa w Komańczy

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, zaprasza do składania ofert na poddzierżawę obiektu pn.: Leśna Willa PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Leśna Willa -KOMAŃCZA” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia: 26 września 2018 roku.

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:
– oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (netto)
– oferty programowej prowadzenia obiektu,
– informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, itp.),
– oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez „Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o.” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat obiektu oraz warunków poddzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 46 301 23; 604 177 983.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach postępowania jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

tekst sponsorowany
materiały nadesłane
25-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: