REKLAMA
REKLAMA

RZESZÓW: Konferencja pt. „Małe gospodarstwa rolne – siłą podkarpackiego rolnictwa” (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Około 200 osób uczestniczyło w konferencji pt. „Małe gospodarstwa rolne – siłą podkarpackiego rolnictwa”, zorganizowanej 29 stycznia br. w Rzeszowie przez Podkarpacki Oddział ARiMR wspólnie z Wydziałem Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główny cel konferencji to wskazanie możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych, które dominują w województwie podkarpackim. Według GUS w 2016 roku działało tu ok. 115 tys. gospodarstw, których powierzchnia nie przekraczała 10 ha. Duże rozdrobnienie sprawia, że rolnikom z tego województwa trudniej jest konkurować na rynku. Stąd konieczność informowania i zachęcania ich do udziału w programach, skierowanych właśnie do małych gospodarstw, które dzięki dotacjom mają szansę podnieść efektywność i rentowność, przez co staną się bardziej konkurencyjne.

Podczas konferencji prelegenci wskazywali możliwości, jakie stwarzają nowe planowane uregulowania, ułatwiające dostęp do unijnych dotacji, przedstawiali przykłady dobrych praktyk i sposoby ich wsparcia instrumentami unijnymi w ramach PROW 2014-2020.

Najbardziej oczekiwany przez rolników z Podkarpacia jest program dot. restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych. Obecni na konferencji zainteresowani byli zwłaszcza zmianami, przygotowywanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mają zwiększyć dostępność tego programu i ułatwić pozyskiwanie dotacji.

Konferencja zorganizowana została przez Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, który reprezentowała Maria Fajger Prezes ARiMR i Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR oraz Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowany przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Czesława Puchalskiego.

Wydarzenie skierowane było do rolników, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego samorządów, urzędów i instytucji współpracujących z rolnikami. W przedmiotowej konferencji uczestniczyli również: Jego Ekscelencja Biskup Edward Białogłowski Krajowy Duszpasterz Rolników, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska i Mieczysław Miazga Członek Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mieczysław Paradowski Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektorzy ościennych Oddziałów Regionalnych ARiMR oraz inni znamienici goście.

Tematyka konferencji nie była przypadkowa. Priorytety w roku 2018 w sposób szczególny koncentrują się na wspieraniu rozwoju i poprawy efektywności małych, rodzinnych gospodarstw, do których kierowany jest strumień pomocy finansowej w  ramach operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” wdrażanej w ramach PROW 2014-2020.

Cykl prelekcji zainaugurowało wystąpienie Prezesa ARiMR Marii Fajger, która przedstawiła stan realizacji zadań w 2017 roku. Zaznaczyła, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja przeprowadziła łącznie 63 nabory wniosków o pomoc, a 29 odbyło się w 2017 roku. Do rolników w ramach PROW 2014-2020 trafiło 9 mld zł wsparcia, a z tej kwoty 4 mld przekazane zostały w minionym roku. Maria Fajger nakreśliła również priorytety ARiMR na 2018 r. Najważniejsze zadanie dotyczy naboru wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz omówiła nowy harmonogram naboru wniosków w 2018 roku.

Mieczysław Paradowski Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w szczególności na rok 2018. Jak poinformował – harmonogram powstał przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych. Podkreślił, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i potrzebna jest jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej. Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014-2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym.

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pani Teresa Pamuła scharakteryzowała specyfikę i problemy podkarpackiego rolnictwa, jakim jest m.in. duże rozdrobnienie agrarne. Poruszyła kwestię wspierania rozwoju małych gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zdefiniowała pojęcie małego gospodarstwa jako podmiotu o wielkości ekonomicznej (SO) mniejszej niż 10 tys. euro. Wskazała również na formy pomocy i wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, jakiego udziela sektorowi rolniczemu ARiMR. Podkreśliła znaczenie i wagę wsparcia w ramach działania 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, które stanowi swoiste „tchnienie życia” w małe gospodarstwa dotąd skazane na nierentowność i upadek.

O małych gospodarstwach rolnych stanowiących nieodłączny element podkarpackich obszarów wiejskich mówili również przedstawiciele Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekan Wydziału Piotr Puchalski oraz dr hab. inż. Jan Buczek.

Omówili proces restrukturyzacji gospodarstw oraz scharakteryzowali ich profil. Gospodarstwa te nie tylko prowadzą działalność rolniczą, stosując różne metody produkcji, ale też dostarczają licznych dóbr publicznych i przyczyniają się do utrzymania różnorodności krajobrazu. Ich istnienie pozwala utrzymać odpowiedni stan zaludnienia obszarów wiejskich. Z funkcjonowaniem tych gospodarstw związane jest życie licznych rodzin, często mieszkających na wsi od wielu pokoleń. W porównaniu do dużych podmiotów małe gospodarstwa charakteryzują się niższą efektywnością produkcji i znaczną różnorodnością produkcji.

Podczas konferencji zaprezentowano uczestnikom film przygotowany przez Dorotę Sowę, w którym przedstawione zostały gospodarstwa z Podkarpacia, których właściciele są beneficjentami działania 6.3 „Restrukturyzacja małych restrukturyzacji małych gospodarstw” z naboru 2017 r. Rolnicy mówili o tym na co przeznaczają pierwszą ratę premii oraz dzielili się wrażeniami, o tym, że czy warto było wziąć udział w tym programie. Podkreślali, że największym plusem jest to, że pieniądze otrzymują od razu, w związku z czym nie muszą zaciągać kredytów. Film pt. „Szansa dla podkarpackich rolników” zostanie pokazany także na antenie regionalnej TVP Rzeszów.

Kierownik Biura Działań Premiowych Aldona Napieracz przedstawiła dokładny instruktaż oraz założenia działania 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych”. Krok po kroku przedstawiła jak rolnik może sięgnąć po proponowane przez ARiMR środki finansowe. Przeanalizowała warunki i kryteria dostępu, zobowiązania rolnika oraz cały proces związany z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Poinformowała również, iż w działaniu planowanych jest kilka znaczących zmian, które udało się wypracować poprzez konsultację z instytucjami około rolniczymi. Proponowane zmiany o charakterze technicznym i merytorycznym czekają jeszcze na ostateczną akceptację, a ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na marzec 2018 roku. Informacje odnośnie proponowanych zmian miały dla rolników znaczenie kluczowe, gdyż mają czas by odpowiednio się przygotować i przedłożyć poprawne dokumenty już w trakcie naboru wniosków.

Konferencję zakończyła wypowiedź jednego z beneficjentów programu Pana Marka Olszowy z Laszek w powiecie stalowowolskim, który w biznesplanie planuje zakup pni pszczelich, urządzeń pszczelarskich w celu rozwinięcia produkcji miodu. Pan Olszowy opowiedział o swoim gospodarstwie i planach na przyszłość, którą wiąże z powiększeniem liczby uli, a w związku z tym wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Zebrani rolnicy mieli możliwość zapytania go o szczegóły m.in. związane z przygotowaniem biznesplanu.

W ocenie organizatorów, konferencja spełniła oczekiwania uczestników, czego wyrazem był liczny udział zarówno rolników jak i instytucji okołorolniczych. Bardzo miłą niespodzianką był dla nas również list gratulacyjny od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, w którym podkreśliła wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do zamierzonych przez naszą Agencję celów.

materiały nadesłane

01-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)