REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Miasto zagospodaruje brzegi Sanu

SANOK / PODKARPACIE. Sanok otrzymał dofinansowanie do projektu zagospodarowania brzegów Sanu. Włodarze miasta zabiegali o środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten pozytywnie zaopiniował projekt i przyznał wsparcie finansowe w kwocie ponad 1,2 mln zł.

Dzięki temu miasto zrealizuje opiewający na kwotę 1,5 mln zł projekt pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki Sanu” w Sanoku. Przedsięwzięcie, które zrealizowane będzie jeszcze w tym roku dotyczy wykonania prac związanych z: nasadzeniem  roślin, wyposażeniem terenów w elementy małej architektury, pielęgnacją istniejącej szaty roślinnej i rekultywacją terenów trawiastych na obszarach przyległych do Sanu na odcinku od mostu Olchowieckiego do ujścia potoku Kiczury.

Nad rzeką powstanie kilka punktów odpoczynkowych wyposażonych w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz paleniska. Punkty, na których znajdować będą się paleniska zostaną wzmocnione nawierzchnią wykonaną z płyt ażurowych położonych na podbudowie z kruszywa. Wolne przestrzenie wypełnione zostaną ziemią urodzajną i zasiane trawą. Wytyczona i utwardzona zostanie ścieżka pieszo-rowerowa.

Miasto zadba o cały teren zieleni. Wykarczowane zostaną zniszczone krzewy i pozostałe po nieistniejących już roślinach pnie, gałęzie i konary istniejących drzew będą przycięte do wysokości 2,5m od poziomu gruntu dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się w pobliżu drzew osób. Przewiduje się również rekultywację terenu poprzez wymianę darni i wyrównania podłoża.

Realizacja tego projektu wpłynie zdecydowanie na polepszenie wizerunku brzegów Sanu. Teren ten, chętnie odwiedzany przez mieszkańców i wykorzystywany do rekreacji, dzięki temu przedsięwzięciu jeszcze bardziej zachęci sanoczan do wypoczynku nad rzeką.

UM Sanok

27-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook