REKLAMA
REKLAMA

SANOK: O nagrodach w dziedzinie kultury, skardze na dyrektora SP 4 oraz MPZP

SANOK / PODKARPACIE. 29 maja (wtorek) w sanockim magistracie zaplanowano Sesję Rady Miasta Sanoka. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali Herbowej. Radni pochylą się między innymi nad zmianami  w uchwale budżetowej, MPZP, uchwałą dotyczącą przyznania nagród w dziedzinie kultury czy skarga na dyrektora SP 4 w Sanoku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce przy ul. Witkiewicza oznaczonej jako działka nr 58/165 o pow. 0,2570 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego pomieszczenia o pow. użytkowej 9,88m2 powstałego w wyniku adaptacji części strychu przeznaczonego na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP „PRZEMYSKA I” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Zagórz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Sanok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA” w roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Clipboard01106

28-05-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook