REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Od dzisiaj spadają ceny wody i odprowadzania ścieków. W ciągu trzech lat obniżka o 20% (FILM)

SANOK: Od dzisiaj spadają ceny wody i odprowadzania ścieków. W ciągu trzech lat obniżka o 20% (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Już od 24 maja 2018 w Sanoku obowiązywać będą nowe, niższe ceny za wodę i odprowadzanie ścieków. Zaktualizowana stawka wynosić będzie 11,96 zł. W porównaniu z rokiem 2015, to spadek o blisko 20%. Opracowana taryfa ma obowiązywać przez 3 lata, choć niewykluczona jest obniżka cen również w 2019 roku. Obniżeniu podlegać będzie również opłata abonamentowa.

1

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Rok 2015 – 14,65 zł

Rok 2018 – 11,96 zł

Zmiany przepisów wymusiły opracowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku obniża cenę dostarczonej wody o 34 grosze brutto i cena wody wynosić będzie 6,03 zł, zaś cenę odprowadzanych ścieków zostaje obniżona o 50 groszy brutto, co da kwotę 5,93 zł (razem cena wody i ścieków wynosić będzie 11,96 zł brutto). Warto zaznaczyć, że opłata abonamentowa również zostaje zmniejszona.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją, znak: RZ.RET.070.3.40.2018.AS z dnia 30.04.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok na okres 3-ch lat. Przedmiotowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 24 maja 2018 r.

Jak dowiadujemy się w magistracie istnieje również możliwość obniżenia ceny wody i ścieków w roku 2019.

Zgodnie z obietnicą, po objęciu przeze mnie urzędu burmistrza, co roku obniżana była cena wody i ścieków. Przypomnę tylko, że w 2015 roku cena 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków wynosiła 14,65 zł brutto. Natomiast już od 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego obniżono przedmiotową cenę do 13,93 zł, do 12,80 zł w roku 2017 i do 11,96 zł obecnie. W sumie, w ciągu trzech lat cena 1 m3  wody i ścieków została obniżona 0 2,69 zł, tj. o blisko 20% – mówi Tadeusz Pióro, gospodarz miasta.

01

źródło: Red., materiały nadesłane / Urząd Miasta Sanoka

23-05-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook