REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: O dworcu multimodalnym i pomniku św. Michała Archanioła

SANOK / PODKARPACIE. 19 lipca (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się 56. sesja Rady Miasta Sanoka siódmej kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania Dzielnicy Sanok – Olchowce składników mienia do korzystania oraz zarządzania nim i rozporządzania pozyskanymi z przekazanego mienia przychodami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie budowy pomnika Św. Michała Archanioła, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z dworca multimodalnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

18-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

UdostępnijNapisz komentarz przez Facebook