REKLAMA
REKLAMA

Sesja w powiecie. O wydziale komunikacji i urzędzie pracy (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

Sesja w powiecie. O wydziale komunikacji i urzędzie pracy (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. O godzinie 16:00 rozpoczęła się 50. sesja rady Powiatu sanockiego. Oglądaj transmisję na żywo. Poniżej porządek obrad. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2018 –2020”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Druga szansa” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –projekty konkursowe.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa twoją szansą na zatrudnienie” w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38- 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe” oraz przyjęcie przez PUP w Sanoku zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji tego projektu w formie wkładu pieniężnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 r. (kwota 2.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 r. (kwota 7.380 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 139.477 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 25.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku Nr XIV/156/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXVI/332/2012 z dnia 24 września 2012r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Sanockiego Nr XLV/345/2017 z dnia 25 września 2017r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Sanockim.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2018.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Esanok

22-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)