REKLAMA
REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ: Sprawozdania finansowe jednostek podległych. O dopłatach do wody i ścieków

GMINA ZAGÓRZ. 7 czerwca (czwartek) 2018 r. odbędzie się zwyczajną sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 1200 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2018-2025 /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego /DRUK Nr 11/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

5

07-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)