REKLAMA
REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ: Sprawozdania finansowe jednostek podległych. O dopłatach do wody i ścieków

GMINA ZAGÓRZ. 7 czerwca (czwartek) 2018 r. odbędzie się zwyczajną sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 1200 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu za 2017 rok /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2018-2025 /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego /DRUK Nr 11/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

5

07-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)