REKLAMA
REKLAMA

W piątek sesja w Zagórzu. Sprawy oświatowe, transportowe i inwestycyjne

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 lutego (piątek) 2018 r. 51. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagórzu /DRUK Nr 1/,
2) uchwała w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu /DRUK Nr 2/,
3) uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu /DRUK Nr 3/,
4) uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. /DRUK Nr 4/,
5) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Zagórz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania /DRUK Nr 5/,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, gmina Zagórz” /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016-2023 /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Zagórz środków finansowych na zorganizowanie powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów kolejowych /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu /DRUK Nr 12/,
13) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu /DRUK Nr 13/,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2018-2025 /DRUK Nr 14/,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 15/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

clipboard05

26-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)