REKLAMA
REKLAMA

Walka z oszustami podatkowymi i przemytem. Odzyskane miliony (ZDJĘCIA)

REGION / PODKARPACIE. W marcu mija pierwszy rok od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. KAS połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Pierwsza rocznica to dobra okazja do podsumowania wprowadzonych zmian w woj. podkarpackim.

2017 to pierwszy rok wspólnego skonsolidowanego działania organów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Od 1 marca 2017r. nową skonsolidowaną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim tworzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe, Podkarpacki Urząd Celno -Skarbowy w Przemyślu z trzema delegaturami UCS: w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie oraz 13 podległymi oddziałami celnymi.

Utworzenie KAS było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych oraz zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej. Analiza pierwszego roku funkcjonowania KAS w woj. podkarpackim pokazuje, że te cele są realizowane.

Na straży budżetu

Pierwszy rok działania KAS w woj. podkarpackim to wpływy budżetowe w wysokości wyższej o ponad 617 mln złotych w porównaniu do 2016 r.
W 2017r. wykonanie dochodów scentralizowanych i niescentralizowanych razem wyniosło ponad 7,4 mld złotych.

Wyższe wpływy do budżetu to efekt zdecydowanych działań zmierzających do efektywnego poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków oraz ograniczania szarej strefy, która w znaczny sposób uszczupla wpływy budżetowe.

W 2017 r. pracownicy podkarpackich Urzędów Skarbowych obsłużyli:

• ponad 2,8 mln formularzy PIT

• ponad 40 tys. formularzy CIT

• prawie 800 tys. deklaracji VAT

• ponad 50 tys. deklaracji akcyzowych

• ponad 166 tys. formularzy SD, PCC

i przeprowadzili:

• ponad 93 tys. czynności sprawdzających przy czym najwięcej dotyczyło podatku dochodowego (PIT) – ponad 43% i podatku od towarów i usług (VAT)- ponad 25%.

• ponad 1,6 tys. kontroli podatkowych, przy czym największe uszczuplenie stwierdzono w podatku od towarów i usług (84,72 %).

W wyniku kontroli podatkowych w 2017 r. przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe w woj. podkarpackim, stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła 129,5 mln złotych.

Natomiast w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających wobec przedsiębiorców, innych podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota uszczupleń wyniosła ponad 62 mln złotych.
Z kolei w ramach postępowań kontrolnych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, dokonano ustaleń w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa na kwotę ponad 715 mln zł.

Efektem finansowym czynności podejmowanych przez Urzędy Skarbowe i Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu było uzyskanie wpływów, które zostały wpłacone przez kontrolowanych lub od nich wyegzekwowane.

Łączna kwota wpływów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno- skarbowych przekroczyła 92,5 mln złotych.

Obsługa ruchu granicznego

W woj. podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

W porównaniu do 2016r. Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu odnotował 30 % wzrost ruchu granicznego autokarów, 28 % wzrost ruchu samochodów ciężarowych, prawie o 5 % podróżnych oraz niewielki spadek o 1,4 % ruchu samochodów osobowych. W obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad 1,5 mln dokumentów o łącznej wartości ponad 2 mld 357 mln zł.

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2017 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 96 tys. zgłoszeń w procedurach przywozowych i ponad 208 tys. zgłoszeń w procedurze wywozu. Na przestrzeni ubiegłego roku funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli także ponad 209 tys. zgłoszeń tranzytowych.

Skuteczność i efektywność walki z przemytem

W 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w woj. podkarpackim zintensyfikowali działania kontrole, podnosząc poziomy kontroli o ponad 50 % w ruchu towarowym i prawie 20 % w ruchu osobowym.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2017 r. :

• udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in ponad 32 mln szt. papierosów o wartości blisko 21 mln zł., 8,4 tony tytoniu, ponad 12 tys. litrów alkoholu, blisko 90 tys. szt. leków niewiadomego pochodzenia,1450 szt. okazów objętych ochroną CITES, 239 szt. zabytków; 671,30 kg odpadów; 986 litrów i 643 kg pestycydów (55% zatrzymań w Polsce)

• wszczęli 13260 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe i wystawili 10 736 mandatów karnych o wartości 4,4 mln. złotych

• walcząc z nielegalnym hazardem zabezpieczyli 576 nielegalnych automatów do gier hazardowych, wszczynając 245 postępowań karnych skarbowcy i 435 postępowań administracyjnych, w których nałożone kary wyniosły ponad 5,7 mln złotych

• podczas działań na drogach woj. podkarpackiego przeprowadzili ponad 15 tys. kontroli w ramach SENT ( monitorowanie drogowego przewozu towarów)

• Laboratorium Celno- Skarbowe w Przemyślu przebadało 2103 próbek i wykonało ponad 14 tys. analiz, wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. Podczas badań stwierdzono 1787 nieprawidłowości, co stanowi 85 % wszystkich przebadanych próbek.

Chroniąc społeczeństwo i rynek przed zagrożeniami, funkcjonariusze KAS na Podkarpaciu prowadzili także intensywne działania kontrolne w związku z ryzykiem wprowadzenia chorób na teren UE (w tym wirusa ASF), nakładając na podróżnych łamiących zakaz wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego 1845 mandatów w łącznej kwocie ponad 725 tys. złotych (83 % w skali całego kraju).

Walka z oszustwami podatkowymi

Priorytetem KAS pozostaje walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Skonsolidowane działania połączonych struktur w ramach KAS pozwoliły na ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.

Przykłady działań pracowników i funkcjonariuszy KAS w woj. podkarpackim w walce z oszustwami podatkowymi 2017 r.

· rozbita grupa przestępcza, działająca w obszarze obrotu art. spożywczymi, bateriami i nożykami do maszynek do golenia – podkarpacka KAS udaremniła próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 260 mln zł.

· wykrycie przestępczego procederu w zakresie handlu luksusowymi samochodami (zaniżanie podstawy opodatkowania). Funkcjonariusze podkarpackiej KAS zabezpieczyli blisko 2 miliony złotych w gotówce oraz luksusowe pojazdy.

· Wykryta karuzela VAT na kwotę 67 mln złotych w branży paliwowej.

· Wykryta karuzela VAT na kwotę ponad 60 mln złotych w obrocie olejem napędowym i benzyną.

Działania informacyjne i edukacyjne

 • Wsparcie podatników w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych
 • Zapewnienie szczelności poboru podatków oraz zwalczanie i zapobieganie przestępczości ekonomicznej realizowane są równolegle z priorytetowym celem KAS jakim jest wsparcie uczciwie działających przedsiębiorców i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podatników.
 • Przygotowując podkarpackich mikroprzedsiębiorców do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, w urzędach skarbowych przeszkolono prawie 2000 podatników w ramach akcji „Wtorki z JPK”, przeprowadzono szkolenia dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych.
 • Ponad 1000 osób odwiedziło nasze punkty w ramach akcji „Weekend z PIT-em w galeriach handlowych”.
 • Ponad 1 600 osób skorzystało z pomocy informacyjnej w „Dniu otwartym” w urzędach skarbowych.
 • Szkolenia i spotkania z przedsiębiorcami w ramach „Podkarpackich dni Biznesu”
 • Wsparcie akcji „Własny biznes krok po kroku”
 • Wsparcie informacyjne w ramach „Tygodnia przedsiębiorcy”
 • Akcja informacyjna dot. zasad ewidencjonowania obrotu i kwot podatku z użyciem kasy rejestrującej

Edukacja dzieci i młodzieży

Pracownicy i funkcjonariusze KAS prowadzili liczne spotkania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w woj. podkarpackim oraz angażowali się w projekty edukacyjne organizowane przez placówki oświatowe w regionie

· Wsparcie ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego FINANSOAKTYWNI-
w 2017 r. woj. podkarpackie było liderem w zgłoszeniach, z naszego regionu zgłosiło się aż 45 placówek edukacyjnych.

· Wsparcie projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczość w praktyce” – działania edukacyjne dla 26 szkół ponadgimnazjalnych

· Działania edukacyjne w ramach Dnia Nauki w PWSW w Przemyślu
„ Bezpieczny Obywatel w Bezpiecznej Europie”

· Wsparcie akcji edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo”

· Działania edukacyjne w ramach „IV Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w WSPiA w Rzeszowie

· Akcja informacyjna „Przed wakacjami, co warto wiedzieć”

· Liczne spotkania w placówkach oświatowych oraz na terenie przejść granicznych z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w zakresie podnoszenia świadomości m.in. w zakresie zasad przekroczenia granicy, przewozu towarów przez granicę, szkodliwości przemytu, problematyki przewozu gatunków zagrożonych wyginięciem.

źródło: KAS

16-03-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)