REKLAMA
REKLAMA

Walka z oszustami podatkowymi i przemytem. Odzyskane miliony (ZDJĘCIA)

REGION / PODKARPACIE. W marcu mija pierwszy rok od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. KAS połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Pierwsza rocznica to dobra okazja do podsumowania wprowadzonych zmian w woj. podkarpackim.

2017 to pierwszy rok wspólnego skonsolidowanego działania organów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Od 1 marca 2017r. nową skonsolidowaną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim tworzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe, Podkarpacki Urząd Celno -Skarbowy w Przemyślu z trzema delegaturami UCS: w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie oraz 13 podległymi oddziałami celnymi.

Utworzenie KAS było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych oraz zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej. Analiza pierwszego roku funkcjonowania KAS w woj. podkarpackim pokazuje, że te cele są realizowane.

Na straży budżetu

Pierwszy rok działania KAS w woj. podkarpackim to wpływy budżetowe w wysokości wyższej o ponad 617 mln złotych w porównaniu do 2016 r.
W 2017r. wykonanie dochodów scentralizowanych i niescentralizowanych razem wyniosło ponad 7,4 mld złotych.

Wyższe wpływy do budżetu to efekt zdecydowanych działań zmierzających do efektywnego poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków oraz ograniczania szarej strefy, która w znaczny sposób uszczupla wpływy budżetowe.

W 2017 r. pracownicy podkarpackich Urzędów Skarbowych obsłużyli:

• ponad 2,8 mln formularzy PIT

• ponad 40 tys. formularzy CIT

• prawie 800 tys. deklaracji VAT

• ponad 50 tys. deklaracji akcyzowych

• ponad 166 tys. formularzy SD, PCC

i przeprowadzili:

• ponad 93 tys. czynności sprawdzających przy czym najwięcej dotyczyło podatku dochodowego (PIT) – ponad 43% i podatku od towarów i usług (VAT)- ponad 25%.

• ponad 1,6 tys. kontroli podatkowych, przy czym największe uszczuplenie stwierdzono w podatku od towarów i usług (84,72 %).

W wyniku kontroli podatkowych w 2017 r. przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe w woj. podkarpackim, stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła 129,5 mln złotych.

Natomiast w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających wobec przedsiębiorców, innych podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota uszczupleń wyniosła ponad 62 mln złotych.
Z kolei w ramach postępowań kontrolnych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, dokonano ustaleń w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa na kwotę ponad 715 mln zł.

Efektem finansowym czynności podejmowanych przez Urzędy Skarbowe i Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu było uzyskanie wpływów, które zostały wpłacone przez kontrolowanych lub od nich wyegzekwowane.

Łączna kwota wpływów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno- skarbowych przekroczyła 92,5 mln złotych.

Obsługa ruchu granicznego

W woj. podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

W porównaniu do 2016r. Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu odnotował 30 % wzrost ruchu granicznego autokarów, 28 % wzrost ruchu samochodów ciężarowych, prawie o 5 % podróżnych oraz niewielki spadek o 1,4 % ruchu samochodów osobowych. W obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad 1,5 mln dokumentów o łącznej wartości ponad 2 mld 357 mln zł.

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2017 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 96 tys. zgłoszeń w procedurach przywozowych i ponad 208 tys. zgłoszeń w procedurze wywozu. Na przestrzeni ubiegłego roku funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli także ponad 209 tys. zgłoszeń tranzytowych.

Skuteczność i efektywność walki z przemytem

W 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w woj. podkarpackim zintensyfikowali działania kontrole, podnosząc poziomy kontroli o ponad 50 % w ruchu towarowym i prawie 20 % w ruchu osobowym.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2017 r. :

• udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in ponad 32 mln szt. papierosów o wartości blisko 21 mln zł., 8,4 tony tytoniu, ponad 12 tys. litrów alkoholu, blisko 90 tys. szt. leków niewiadomego pochodzenia,1450 szt. okazów objętych ochroną CITES, 239 szt. zabytków; 671,30 kg odpadów; 986 litrów i 643 kg pestycydów (55% zatrzymań w Polsce)

• wszczęli 13260 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe i wystawili 10 736 mandatów karnych o wartości 4,4 mln. złotych

• walcząc z nielegalnym hazardem zabezpieczyli 576 nielegalnych automatów do gier hazardowych, wszczynając 245 postępowań karnych skarbowcy i 435 postępowań administracyjnych, w których nałożone kary wyniosły ponad 5,7 mln złotych

• podczas działań na drogach woj. podkarpackiego przeprowadzili ponad 15 tys. kontroli w ramach SENT ( monitorowanie drogowego przewozu towarów)

• Laboratorium Celno- Skarbowe w Przemyślu przebadało 2103 próbek i wykonało ponad 14 tys. analiz, wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. Podczas badań stwierdzono 1787 nieprawidłowości, co stanowi 85 % wszystkich przebadanych próbek.

Chroniąc społeczeństwo i rynek przed zagrożeniami, funkcjonariusze KAS na Podkarpaciu prowadzili także intensywne działania kontrolne w związku z ryzykiem wprowadzenia chorób na teren UE (w tym wirusa ASF), nakładając na podróżnych łamiących zakaz wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego 1845 mandatów w łącznej kwocie ponad 725 tys. złotych (83 % w skali całego kraju).

Walka z oszustwami podatkowymi

Priorytetem KAS pozostaje walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Skonsolidowane działania połączonych struktur w ramach KAS pozwoliły na ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.

Przykłady działań pracowników i funkcjonariuszy KAS w woj. podkarpackim w walce z oszustwami podatkowymi 2017 r.

· rozbita grupa przestępcza, działająca w obszarze obrotu art. spożywczymi, bateriami i nożykami do maszynek do golenia – podkarpacka KAS udaremniła próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 260 mln zł.

· wykrycie przestępczego procederu w zakresie handlu luksusowymi samochodami (zaniżanie podstawy opodatkowania). Funkcjonariusze podkarpackiej KAS zabezpieczyli blisko 2 miliony złotych w gotówce oraz luksusowe pojazdy.

· Wykryta karuzela VAT na kwotę 67 mln złotych w branży paliwowej.

· Wykryta karuzela VAT na kwotę ponad 60 mln złotych w obrocie olejem napędowym i benzyną.

Działania informacyjne i edukacyjne

 • Wsparcie podatników w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych
 • Zapewnienie szczelności poboru podatków oraz zwalczanie i zapobieganie przestępczości ekonomicznej realizowane są równolegle z priorytetowym celem KAS jakim jest wsparcie uczciwie działających przedsiębiorców i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podatników.
 • Przygotowując podkarpackich mikroprzedsiębiorców do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, w urzędach skarbowych przeszkolono prawie 2000 podatników w ramach akcji „Wtorki z JPK”, przeprowadzono szkolenia dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych.
 • Ponad 1000 osób odwiedziło nasze punkty w ramach akcji „Weekend z PIT-em w galeriach handlowych”.
 • Ponad 1 600 osób skorzystało z pomocy informacyjnej w „Dniu otwartym” w urzędach skarbowych.
 • Szkolenia i spotkania z przedsiębiorcami w ramach „Podkarpackich dni Biznesu”
 • Wsparcie akcji „Własny biznes krok po kroku”
 • Wsparcie informacyjne w ramach „Tygodnia przedsiębiorcy”
 • Akcja informacyjna dot. zasad ewidencjonowania obrotu i kwot podatku z użyciem kasy rejestrującej

Edukacja dzieci i młodzieży

Pracownicy i funkcjonariusze KAS prowadzili liczne spotkania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w woj. podkarpackim oraz angażowali się w projekty edukacyjne organizowane przez placówki oświatowe w regionie

· Wsparcie ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego FINANSOAKTYWNI-
w 2017 r. woj. podkarpackie było liderem w zgłoszeniach, z naszego regionu zgłosiło się aż 45 placówek edukacyjnych.

· Wsparcie projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczość w praktyce” – działania edukacyjne dla 26 szkół ponadgimnazjalnych

· Działania edukacyjne w ramach Dnia Nauki w PWSW w Przemyślu
„ Bezpieczny Obywatel w Bezpiecznej Europie”

· Wsparcie akcji edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo”

· Działania edukacyjne w ramach „IV Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w WSPiA w Rzeszowie

· Akcja informacyjna „Przed wakacjami, co warto wiedzieć”

· Liczne spotkania w placówkach oświatowych oraz na terenie przejść granicznych z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w zakresie podnoszenia świadomości m.in. w zakresie zasad przekroczenia granicy, przewozu towarów przez granicę, szkodliwości przemytu, problematyki przewozu gatunków zagrożonych wyginięciem.

źródło: KAS

16-03-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)